Instruments header

Crocodile 3 Croatia

CROCODILE 3 CROATIA uključuje upravitelje  državnih cesta i autocesta, a predstavlja nadogradnju tehničkog opsega koji će biti usvojen kroz postojeći projekt Crocodile 2 Croatia (www.crocodile2croatia.eu). Projekt CROCODILE 3 obuhvaća šest država članica Europske unije iz srednje i istočne Europe (Austrija, Češka, Mađarska, Italija, Slovačka i Hrvatska), s ciljem osiguranja usklađene kontrole i upravljanja prometom.

Nadogradnjom Nacionalne pristupne točke i modernizacijom ITS opreme na cestama, unaprijedit će se i usluga informiranja vozača što će im pomoći da optimiziraju svoju rutu, reagiraju na poremećaje u prometu i izbjegavaju potencijalno opasne situacije prije ili tijekom njihovog putovanja.

Detalji projekta

  • Početak projekta:  1.1.2018.
  • Završetak projekta:  31.12.2020.
  • Vrijednost projekta:  4.896.000,00 EUR
  • Sufinanciranje iz EU: 4.161.600,00 EUR

  • Udio Hrvatskih cesta d.o.o.: 643.450,00 EUR

Sudionici

Koordinator projekta

Hrvatske autoceste d.o.o.

Korisnici:

Hrvatske autoceste d.o.o.
Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.
Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.
Bina-Istra d.d.
Hrvatske ceste d.o.o.