Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s kompletnim upravnim postupkom za rekonstrukciju državne ceste oznake DC410 u Splitu, od raskrižja s Trondheimskom ulicom do raskrižja s Ulicom Slobode, duljine 2,8 km

Kompletni nadzor nad rekonstrukcijom državne ceste oznake DC5 Grubišno Polje-Veliki Zdenci, duljine 4,94 km

Kompletan nadzor nad sanacijom klizišta Podaca na državnoj cesti oznake DC8/022 u km 6+200

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Izrada izvedbenog projekta sanacije pokosa na državnoj cesti oznake DC219/001 od km 6+000 do km 7+500, lokacija Sutina-Lučane

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Izrada novelacije idejnog rješenja i nova SUO s prethodnom i glavnom ocjenom i ishođenjem Rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš dozvole za dionicu Drvenik-Čvor Ravča, duljine cca 12 km

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Izrada idejnog rješenja i studije utjecaja na okoliš za državnu cestu čvor Bobovica (A3)-Prigorje Brdovečko (D225), duljine cca 4,3 km

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Posljednje objave

Radovi
Rekonstrukcija dijela državne ceste oznake DC41, ulica Braće Radić i Ivana Sabolića u Koprivnici, u kružno raskrižje-rotor
Radovi
Rekonstrukcija državne ceste oznake DC1 kroz Vrliku duljine 0,7 km
Radovi
Rekonstrukcija državne ceste oznake DC76, dionica Zagvozd-Grubine, s izgradnjom priključka za pretovarnu stanicu