BAZA PODATAKA STANDARDNIH RADOVA I INTEGRACIJA SA SUSTAVOM ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta izvanrednog održavanja državne ceste oznake DC8, dionica 006, Kozica (Novi Vinodolski)-Senj, duljine 7,9 km

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste oznake DC200 na dionici Plovanija-Buje, duljine 6,2 km

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta sa kompletnim upravnim postupkom za rekonstrukciju državne ceste oznake DC220, dionica Velići-odvojak za Tijaricu od km 7+500 do km 14+500, duljine 7 km

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Usluga kompletnog nadzora nad radovima rekonstrukcije Atlagića mosta na državnoj cesti oznake DC33 u Kninu

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Kompletan nadzor nad radovima izvanrednog održavanja cestovnih objekata (vijadukti Ploče, Gornja Ozrna, Srednja Ozrna, Belinovaća i tunel Klis Grlo) i kolnika državne ceste oznake DC1 (brza cesta Solin-Klis), poddionica 4-od interventnog prolaza ispred vijadukta Ploče, km 5+870 do interventnog prolaza ispred vijadukta Mihovilovići, km 7+470

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Posljednje objave

Usluge
BAZA PODATAKA STANDARDNIH RADOVA I INTEGRACIJA SA SUSTAVOM ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA
Roba
Kasko osiguranje vozila
Usluge
Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta izvanrednog održavanja državne ceste oznake DC8, dionica 006, Kozica (Novi Vinodolski)-Senj, duljine 7,9 km