IMPLEMENTACIJA DODATNIH FUNKCIONALNOSTI SUSTAVA SAP, REDOVNO ODRŽAVANJE, KONZULTANTSKA PODRŠKA, EDUKACIJE I KONVERZIJA VALUTE (KUNE U EUR)

NABAVA SLUŽBENIH VOZILA PUTEM OPERATIVNOG LEASINGA

Nabava novih i održavanje postojećih SAP licenci

Platforma i pripadne komponente za centralnu internu i vanjsku ovjeru dokumenata digitalnim potpisom

Izrada studije za definiranje idejnih rješenja izgradnje i uređenja pratećih uslužnih objekata na dijelu primarne mreže državnih cesta

Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije postojećeg T raskrižja državne ceste oznake DC206 s nerazvrstanom cestom za poduzetničkom zonom u naselju Hum na Sutli u kružno raskrižje

Posljednje objave

Radovi

Sanacija Obedskog mosta na državnoj cesti oznake DC36, dionica 002, u km 21+820

Radovi

Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC74 i županijske ceste oznake ŽC2258 u naselju Bednja sa rekonstrukcijom mosta preko rijeke Bednje

Usluge

IMPLEMENTACIJA DODATNIH FUNKCIONALNOSTI SUSTAVA SAP, REDOVNO ODRŽAVANJE, KONZULTANTSKA PODRŠKA, EDUKACIJE I KONVERZIJA VALUTE (KUNE U EUR)