Izrada svih vrsta idejnih i glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenje lokacijske dozvole i građevinske dozvole za obilaznicu Ogulina, duljine cca 4,80 km

Izrada novelacije idejnog rješenja i izrada SUO s ishođenjem Rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš za izmještanje DC2 na dionici Petrijanec - Hrašćica, duljine približno 8 km

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Stručni nadzor nad izvedbom revizijskih kolica na mostu "dr. Franja Tuđmana" na državnoj cesti oznake DC8 u Dubrovniku

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Kompletan nadzor nad rekonstrukcijom državne ceste oznake DC2 Vukovar-Opatovac-faza 3-Sotin-Opatovac duljine 4,952 km

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Izrada novelacije idejnog rješenja i izrada studije o utjecaju na okoliš s ishođenjem Rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš, izrada svih vrsta idejnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova s ishođenjem lokacijske dozvole za spojnu cestu od državne ceste DC 1 do planirane ceste: čvor Donja Zdenčina – Lasinja, duljine 4,1 km

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Kopmpletan nadzor nad radovima rekonstrukcije i izgradnje raskrižja državne ceste oznake DC306 s ulicom Put Biliga u Zadru

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Posljednje objave

Radovi
Rekonstrukcija državne ceste oznake DC231 Ulica dr. Franje Tuđmana od rotora u Sv. Nedjelji do raskrižja s Ulicom kralja Tomislava
Radovi
Rekonstrukcija državne ceste oznake DC307 na dionici Mokrice-Donja Stubica, faza I u duljini 720 metara
Usluge
Izrada svih vrsta idejnih i glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenje lokacijske dozvole i građevinske dozvole za obilaznicu Ogulina, duljine cca 4,80 km