Kompletan nadzor nad izvanrednim održavanjem državne ceste oznake DC52, dionica Prozor-Vrelo Koreničko (Trnavec-Pogledalo), od km 26+800 do km 35+480, duljine 8,6 km

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije državne ceste oznake DC409, dionica Bilinski Put-Splitski aerodrom

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Stručni nadzor nad modernizacijom dekorativne rasvjete na mostu dr. F. Tuđmana u Dubrovniku na državnoj cesti oznake DC8

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Izrada Općih tehničkih uvjeta za radove na cestama

Uvođenje sustava upravljanja okolišem prema normi ISO 14001:2015

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Izrada idejnog rješenja i Elaborata o potrebi procjene utjecaja na okoliš, izrada svih vrsta idejnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova s ishođenjem lokacijske dozvole za rekonstrukciju raskrižja državnih cesta DC8 i DC9 u Gradu Opuzenu

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Posljednje objave

Usluge
Kompletan nadzor nad izvanrednim održavanjem državne ceste oznake DC52, dionica Prozor-Vrelo Koreničko (Trnavec-Pogledalo), od km 26+800 do km 35+480, duljine 8,6 km
Usluge
Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije državne ceste oznake DC409, dionica Bilinski Put-Splitski aerodrom
Usluge
Stručni nadzor nad modernizacijom dekorativne rasvjete na mostu dr. F. Tuđmana u Dubrovniku na državnoj cesti oznake DC8