Izrada idejnog rješenja i studije o utjecaju zahvata na okoliš za Zapadnu Obilaznicu Karlovca u duljini cca l = 4,00 km

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru

Prostorno – prometno – građevinska studija cestovne mreže na području Grada Kutine

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru

Kompletni nadzor nad izgradnjom mosta Odra i spojne ceste čvor Sisak-Sisak od kružnog toka Staro Pračno do mosta Odra (od km 2+550 SC1 do km 0+150 SC2) i od mosta Odra do spoja na Zagrebačku ulicu u Sisku (od km 2+240 SC2 do km 0+480 SC2) s izgradnjom uklapanja Zagrebačke ulice u Sisku na trasu spojne ceste čvor Sisak-Sisak u km 0+480 (SC2)

Nadzor nad izgradnjom dionice BC: Okučani-Granica BiH / II. Faza, duljine 4,07 km

Usluga pružanja tehničke pomoći-upravljanje projektom izgradnje državne ceste DC403, čvor Škurinje-luka Rijeka

Izrada izvedbenog projekta sanacije mosta Omiš na državnoj cesti oznake DC8

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru

Posljednje objave

Radovi
Arheološki istražni radovi (zaštitna iskopavanja) prilikom izvođenja radova na izgradnji obilaznice Belog Manastira, duljine cca 3,2 km
Usluge
Izrada idejnog rješenja i studije o utjecaju zahvata na okoliš za Zapadnu Obilaznicu Karlovca u duljini cca l = 4,00 km
Radovi
Izgradnja mosta Tuhovec na državnoj cesti D24, duljine cca 0,4 km