Kompletan nadzor nad rekonstrukcijom državne ceste oznake DC2 Vukovar-Opatovac-faza 3-Sotin-Opatovac duljine 4,952 km

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Izrada novelacije idejnog rješenja i izrada studije o utjecaju na okoliš s ishođenjem Rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš, izrada svih vrsta idejnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova s ishođenjem lokacijske dozvole za spojnu cestu od državne ceste DC 1 do planirane ceste: čvor Donja Zdenčina – Lasinja, duljine 4,1 km

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Kopmpletan nadzor nad radovima rekonstrukcije i izgradnje raskrižja državne ceste oznake DC306 s ulicom Put Biliga u Zadru

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Kompletan nadzor nad radovima na rekonstrukciji kolnika i sustava odvodnje državne ceste oznake DC1-kružni tok Logorište na dionici 010 od stacionaže 5+870 do km 6+300 ukupne duljine 430 m

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Kompletan nadzor nad izvanrednim održavanjem državne ceste oznake DC9 od st 10+100 do petlje Opuzen (DC8)

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Izrada projekta rekonstrukcije državne ceste oznake DC414, dionica 3: Ston-Prapratno s upravnim postupkom (izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta)

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Posljednje objave

Radovi
Rekonstrukcija državne ceste oznake DC5, dionica 006, izgradnja 2 (dva) autobusna ugibališta u naselju Dubovac
Radovi
Izvedba revizijskih kolica na mostu "dr. Franja Tuđmana" na državnoj cesti oznake DC8 u Dubrovniku
Usluge
Kompletan nadzor nad rekonstrukcijom državne ceste oznake DC2 Vukovar-Opatovac-faza 3-Sotin-Opatovac duljine 4,952 km