Izrada izvedbenog projekta izvanrednog održavanja državne ceste oznake DC1, dionica Otrić-Zrmanja

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

USLUGA ODRŽAVANJA SUSTAVA ISPISA

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

USLUGA ODRŽAVANJA ELEKTROMEHANIČKIH VAGA I WIM UREĐAJA ZA MJERENJE OSOVINSKOG OPTEREĆENJA

Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Uknjižba državnih cesta na području Republike Hrvatske

Poštanske usluge

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Posljednje objave

Radovi
Rekonstrukcija raskrižja državnih cesta oznaka DC53 i DC72 u Slavonskom Brodu
Radovi
Sanacija klizišta Bračak u čvoru Andraševac na državnoj cesti oznake DC14
Radovi
Izgradnja pješačke staze uz državnu cestu oznake DC 106 u Kolanu