Izgradnja državne ceste D233 Hum na Sutli (D206)-Mali Tabor (D229), II. poddionica u duljini 1,5 km

Rekonstrukcija raskrižja državne ceste DC8 i lokalne ceste LC65059 u Šibeniku – čvor Rokići, dužine cca 2,5 km

Izgradnja istočne obilaznice Novog Marofa, duljine cca. 4,5 km

Kompletni nadzor nad rekonstrukcijom raskrižja državne ceste DC 8 i lokalne ceste LC 65059 u Šibeniku – čvor Rokići, dužine cca 2,5 km

Kompletni nadzor nad izgradnjom istočne obilaznice Novog Marofa duljine 4,5 km

Izrada studije utjecaja na okoliš s ishođenjem Rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš, izrada svih vrsta idejnih projekata s ishođenjem lokacijske dozvole za Novu trasu državne ceste DC 47, dionica Bair (DC 47) – Donji Čaglić (DC 5), duljine 12 km

Posljednje objave

Radovi
Izgradnja državne ceste D233 Hum na Sutli (D206)-Mali Tabor (D229), II. poddionica u duljini 1,5 km
Radovi
Rekonstrukcija raskrižja državne ceste DC8 i lokalne ceste LC65059 u Šibeniku – čvor Rokići, dužine cca 2,5 km
Radovi
Izgradnja istočne obilaznice Novog Marofa, duljine cca. 4,5 km