Izvedba dodatnih zaštitnih arheoloških istraživanja na području križanja Širina

Izgradnja sjevernog kolnika spojne ceste čvor „Sisak" - Sisak od km cca 0+000 SC1 do km cca 2+650 SC1

Izrada geod. i fotogr. podloga u svrhu izrade procjene utjecaja na svjetsku baštinu (HIA studija) i izrada HIA Studije za područje spomeničke cjeline Dubrovnik

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru

Arheološki istražni radovi na sjevernom kolniku spojne ceste čvor „Sisak" - Sisak od km cca 0+000 SC1 do km cca 2+650 SC1

Nadzor nad izgradnjom sjevernog kolnika spojne ceste čvor „Sisak" - Sisak od km cca 0+000 SC1 do km cca 2+650 SC1

Novelacija idejnog rješenja i izrada studije o utjecaju na okoliš s ishođenjem Rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš za istočnu obilaznicu Kutine

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru

Posljednje objave

Radovi
Izvedba dodatnih zaštitnih arheoloških istraživanja na području križanja Širina
Radovi
Izgradnja sjevernog kolnika spojne ceste čvor „Sisak" - Sisak od km cca 0+000 SC1 do km cca 2+650 SC1
Usluge
Izrada geod. i fotogr. podloga u svrhu izrade procjene utjecaja na svjetsku baštinu (HIA studija) i izrada HIA Studije za područje spomeničke cjeline Dubrovnik