Rekonstrukcija državne ceste oznake DC231 Ulica dr. Franje Tuđmana od rotora u Sv. Nedjelji do raskrižja s Ulicom kralja Tomislava

Rekonstrukcija državne ceste oznake DC307 na dionici Mokrice-Donja Stubica, faza I u duljini 720 metara

Izrada svih vrsta idejnih i glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenje lokacijske dozvole i građevinske dozvole za obilaznicu Ogulina, duljine cca 4,80 km

Izvanredno održavanje mosta preko rijeke Dragonje na graničnom prijelazu Kaštel (HR) na DC510 i Dragonja (SLO) na G-11/1062

Izrada novelacije idejnog rješenja i izrada SUO s ishođenjem Rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš za izmještanje DC2 na dionici Petrijanec - Hrašćica, duljine približno 8 km

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru

Arheološki istražni radovi na zahvatima na obnovi državne ceste D100 na dionici Osor-Nerezine

Posljednje objave

Radovi
Rekonstrukcija državne ceste oznake DC231 Ulica dr. Franje Tuđmana od rotora u Sv. Nedjelji do raskrižja s Ulicom kralja Tomislava
Radovi
Rekonstrukcija državne ceste oznake DC307 na dionici Mokrice-Donja Stubica, faza I u duljini 720 metara
Usluge
Izrada svih vrsta idejnih i glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenje lokacijske dozvole i građevinske dozvole za obilaznicu Ogulina, duljine cca 4,80 km