PRIJENOSNA RAČUNALA

Izrada idejnog rješenja i Studije o utjecaju na okoliš s ishođenjem Rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš za Podravsku brzu cestu, dionica Pitomača - Virovitica

Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju državne ceste oznake DC46, dionica 002 i 003, od naselja Mirkovci do GP Tovarnik, ukupne duljine 30,94 km

Izrada svih vrsta idejnih, glavnih i izvedbenih projekata, provedba geod. i geoteh. istražnih radova, ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za dionicu Ravča-Drvenik, duljine cca 10 km

Sanacija vijadukta "Stara Staža" i vijadukta "Kravja Draga" na državnoj cesti oznake DC1, dionica 015

Nadzor nad izgradnjom BC Varaždin-Ivanec-Krapina, faza I; Izgradnja sj. kolnika BC na dionici od čv. Varaždin do čv. C. Tužno (uk. sj. krakove čvora), uk. križanje sa ŽC2061 na poz. čv. Vidovec L= 7,5 km

Posljednje objave

Roba

PRIJENOSNA RAČUNALA

Usluge

Izrada idejnog rješenja i Studije o utjecaju na okoliš s ishođenjem Rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš za Podravsku brzu cestu, dionica Pitomača - Virovitica

Usluge

Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju državne ceste oznake DC46, dionica 002 i 003, od naselja Mirkovci do GP Tovarnik, ukupne duljine 30,94 km