Semaforizacija raskrižja državne ceste oznake DC409 i Ulice Dr. Franje Tuđmana u Kaštel Štafiliću

Nadzor nad rekonstrukcijom na početku spojne ceste DC1 do nerazvrstanih cesta NC212300 i NC209800 kod Krapine, (raskrižje s kružnim tokom prometa) duljine cca 300 m

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru

Kompletan nadzor nad radovima sanacije niza od 8 klizišta na državnoj cesti oznake DC36, Orlekovići-Letovanić, dionica 002, od km 8+180 do km 23+310

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru

Nabava, doprema, montaža i izgradnja dva drvena silosa za sol, u Križevcima i Čakovcu

Rekonstrukcija na početku spojne ceste DC1 do nerazvrstanih cesta NC212300 i NC209800 kod Krapine, (raskrižje s kružnim tokom prometa) duljine cca 300 m

Sanacija niza od 8 klizišta na državnoj cesti oznake DC36, Orlekovići-Letovanić, dionica 002, od km 8+180 do km 23+310"

Posljednje objave

Radovi
Semaforizacija raskrižja državne ceste oznake DC409 i Ulice Dr. Franje Tuđmana u Kaštel Štafiliću
Usluge
Nadzor nad rekonstrukcijom na početku spojne ceste DC1 do nerazvrstanih cesta NC212300 i NC209800 kod Krapine, (raskrižje s kružnim tokom prometa) duljine cca 300 m
Usluge
Kompletan nadzor nad radovima sanacije niza od 8 klizišta na državnoj cesti oznake DC36, Orlekovići-Letovanić, dionica 002, od km 8+180 do km 23+310