Izgradnja autobusnog ugibališta sa pripadajućim nogostupom i oborinskom odvodnjom na državnoj cesti oznake DC1, dionica 011, u stac. 48+100 km u Općini Rakovica

Provedba geotehničkih istražnih radova i izrada projekata sanacije klizišta i odrona na državnim cestama u Republici Hrvatskoj

Sanacija opasnog mjesta na državnoj cesti oznake DC46 u Ivankovu, izgradnja kružnog toka

Izgradnja objekta za održavanje cesta u Zaprešiću-I. faza

Nabava, doprema i opremanje prometnih znakova RFID oznakama s uspostavom cjelovitog sustava automatskog prepoznavanja i održavanje ugrađenih RFID oznaka

I faza rekonstrukcije križanja Obriž sa sanacijom pokosa na državnoj cesti oznake DC8, dionica 019 u km 7+500

Posljednje objave

Radovi
Izgradnja autobusnog ugibališta sa pripadajućim nogostupom i oborinskom odvodnjom na državnoj cesti oznake DC1, dionica 011, u stac. 48+100 km u Općini Rakovica
Usluge
Provedba geotehničkih istražnih radova i izrada projekata sanacije klizišta i odrona na državnim cestama u Republici Hrvatskoj
Radovi
Sanacija opasnog mjesta na državnoj cesti oznake DC46 u Ivankovu, izgradnja kružnog toka