Rekonstrukcija raskrižja državnih cesta oznaka DC53 i DC72 u Slavonskom Brodu

Sanacija klizišta Bračak u čvoru Andraševac na državnoj cesti oznake DC14

Izgradnja pješačke staze uz državnu cestu oznake DC 106 u Kolanu

Izrada izvedbenog projekta izvanrednog održavanja državne ceste oznake DC1, dionica Otrić-Zrmanja

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru

Rekonstrukcija državne ceste oznake DC53 dogradnjom prometnog traka za teška teretna vozila u mirovanju u dionici 004, od stacionaže 6+400 do 7+140 u blizini GP Slavonski Brod

USLUGA ODRŽAVANJA SUSTAVA ISPISA

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru

Posljednje objave

Radovi
Rekonstrukcija raskrižja državnih cesta oznaka DC53 i DC72 u Slavonskom Brodu
Radovi
Sanacija klizišta Bračak u čvoru Andraševac na državnoj cesti oznake DC14
Radovi
Izgradnja pješačke staze uz državnu cestu oznake DC 106 u Kolanu