Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC1 (Ulica bana Jelačića) i lokalne ceste oznake LC67041 (Ulica Put pazara) u Sinju

Sanacija klizišta na državnoj cesti oznake DC44, dionica 003 od km 9+700 do km 9+900, lokacija Brščak

Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC116 i županijske ceste oznake ŽC6280 na otoku Hvaru

Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC206 i županijske ceste oznake ŽC2098 (Zagrebačke ulice) u Gradu Krapini

Izrada novelacije idejnog rješenja i nova SUO s prethodnom i glavnom ocjenom i ishođenjem Rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš, izrada svih vrsta idejnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova s ishođenjem lokacijske dozvole za dionicu Poljica-Sućuraj na otoku Hvaru, duljine cca 37 km

Zaštitna arheološka istraživanja prilikom izvođenja radova na izgradnji brze ceste Bjelovar-Virovitica-GP Terezino Polje etapa 3

Posljednje objave

Radovi
Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC1 (Ulica bana Jelačića) i lokalne ceste oznake LC67041 (Ulica Put pazara) u Sinju
Radovi
Sanacija klizišta na državnoj cesti oznake DC44, dionica 003 od km 9+700 do km 9+900, lokacija Brščak
Radovi
Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC116 i županijske ceste oznake ŽC6280 na otoku Hvaru