Arheološki istražni radovi (zaštitna iskopavanja) prilikom izvođenja radova na izgradnji obilaznice Belog Manastira, duljine cca 3,2 km

Izrada idejnog rješenja i studije o utjecaju zahvata na okoliš za Zapadnu Obilaznicu Karlovca u duljini cca l = 4,00 km

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru

Izgradnja mosta Tuhovec na državnoj cesti D24, duljine cca 0,4 km

Izvođenje radova rekonstrukcije državne ceste DC55, u dionici Ul. R. Boškovića u Vinkovcima, u duljini 1.145,00 m

Prostorno – prometno – građevinska studija cestovne mreže na području Grada Kutine

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru

Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC8 od raskrižja Zablaće do Morinjskog mosta u naselju Brodarica

Posljednje objave

Radovi
Arheološki istražni radovi (zaštitna iskopavanja) prilikom izvođenja radova na izgradnji obilaznice Belog Manastira, duljine cca 3,2 km
Usluge
Izrada idejnog rješenja i studije o utjecaju zahvata na okoliš za Zapadnu Obilaznicu Karlovca u duljini cca l = 4,00 km
Radovi
Izgradnja mosta Tuhovec na državnoj cesti D24, duljine cca 0,4 km