Nadzor nad izgradnjom obilaznice Buzeta duljine cca.1,2 km

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Poštanske usluge

NABAVA SLUŽBENIH VOZILA PUTEM OPERATIVNOG LEASINGA

Kompletan nadzor nad radovima izvanrednog održavanja državne ceste oznake DC56 kroz naselje Prugovo u dužini od cca 3,5 km

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije državne ceste oznake DC307 na dionici Mokrice-Donja Stubica, faza I u duljini 720 metara

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste oznake DC414, dionica 002 od km 24+600 do km 29+000 (prolaz kroz mjesto Putnikovići)

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Posljednje objave

Usluge
Nadzor nad izgradnjom obilaznice Buzeta duljine cca.1,2 km
Usluge
Poštanske usluge
Usluge
NABAVA SLUŽBENIH VOZILA PUTEM OPERATIVNOG LEASINGA