Nabava, doprema i opremanje prometnih znakova RFID oznakama s uspostavom cjelovitog sustava automatskog prepoznavanja i održavanje ugrađenih RFID oznaka

Nabava i isporuka soli za ceste i soli za ceste za silose za razdoblje od jedne godine

KASKO OSIGURANJE VOZILA

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru

Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC2, dionica 011, Južna obilaznica Osijeka, sjeverni kolnik od čvora Josipovac do čvora Nemetin, L=19,23 km

Rekonstrukcija državne ceste D8 u Vodicama, križanja i pješačke staze - II faza, duljine cca 920 m

Čišćenje poslovnih prostora

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru

Posljednje objave

Usluge
Nabava, doprema i opremanje prometnih znakova RFID oznakama s uspostavom cjelovitog sustava automatskog prepoznavanja i održavanje ugrađenih RFID oznaka
Roba
Nabava i isporuka soli za ceste i soli za ceste za silose za razdoblje od jedne godine
Usluge
KASKO OSIGURANJE VOZILA