Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC25, dionica 002 (Budačka ulica u Gospiću) duljine 1,8 km

Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC512 na dionici Donja Gora-Ravča ukupne duljine zahvata cca 15 kilometara

Rekonstrukcija državne ceste oznake DC5, Grubišno Polje-Veliki Zdenci, duljine 4,94 km

Izrada idejnog rješenja i studije utjecaja na okoliš s ishođenjem Rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš, te izrada svih vrsta idejnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova s ishođenjem lokacijske dozvole za planiranu državnu cestu Zagvozd – Imotski, duljine cca 20 km

Usluga čuvanja imovine - zaštitari Vončinina

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru

Najam kemijskih WC kabina na odmorištima državnih cesta

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru

Posljednje objave

Radovi
Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC25, dionica 002 (Budačka ulica u Gospiću) duljine 1,8 km
Radovi
Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC512 na dionici Donja Gora-Ravča ukupne duljine zahvata cca 15 kilometara
Radovi
Rekonstrukcija državne ceste oznake DC5, Grubišno Polje-Veliki Zdenci, duljine 4,94 km