Kategorija: Radovi

Predmet: Sanacija Obedskog mosta na državnoj cesti oznake DC36, dionica 002, u km 21+820

Datum objave u EOJN: 02.01.2023

Datum početka (prethodno savjetovanje): 24.12.2022

Datum završetka (prethodno savjetovanje): 29.12.2022

Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC74 i županijske ceste oznake ŽC2258 u naselju Bednja sa rekonstrukcijom mosta preko rijeke Bednje

IMPLEMENTACIJA DODATNIH FUNKCIONALNOSTI SUSTAVA SAP, REDOVNO ODRŽAVANJE, KONZULTANTSKA PODRŠKA, EDUKACIJE I KONVERZIJA VALUTE (KUNE U EUR)

NABAVA SLUŽBENIH VOZILA PUTEM OPERATIVNOG LEASINGA

OPSKRBA PLINOM

Nabava novih i održavanje postojećih SAP licenci

Posljednje objave

Radovi

Sanacija Obedskog mosta na državnoj cesti oznake DC36, dionica 002, u km 21+820

Radovi

Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC74 i županijske ceste oznake ŽC2258 u naselju Bednja sa rekonstrukcijom mosta preko rijeke Bednje

Usluge

IMPLEMENTACIJA DODATNIH FUNKCIONALNOSTI SUSTAVA SAP, REDOVNO ODRŽAVANJE, KONZULTANTSKA PODRŠKA, EDUKACIJE I KONVERZIJA VALUTE (KUNE U EUR)