Sanacija nestabilnih stijenskih pokosa u usjeku na državnoj cesti oznake DC8 na lokalitetima Kovačev brijeg i Grgurići kod mjesta Slano u Dubrovačkom primorju

Izgradnja obilaznice Apševaca i Lipovca

Izgradnja raskrižja državne ceste oznake DC110 i odvojka do trajektnog pristaništa u Tkonu

Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC410 sa semaforizacijom pješačkog prijelaza i uređenjem nogostupa prilazu gradskoj luci Split

Zaštitna arheološka istraživanja prilikom izvođenja radova na izgradnji dionice čvor Mravince –TTTS duljine 2,5 km sa spojnim cestama

Rekonstrukcija postojećeg raskrižja državnih cesta oznaka DC7 i DC38 sa županijskom cestom oznake ŽC4147 u raskrižje s kružnim tokom – sanacija opasnog mjesta Đakovo 2.

Posljednje objave

Radovi
Sanacija nestabilnih stijenskih pokosa u usjeku na državnoj cesti oznake DC8 na lokalitetima Kovačev brijeg i Grgurići kod mjesta Slano u Dubrovačkom primorju
Radovi
Izgradnja obilaznice Apševaca i Lipovca
Radovi
Izgradnja raskrižja državne ceste oznake DC110 i odvojka do trajektnog pristaništa u Tkonu