Kompletan nadzor nad radovima izvanrednog održavanja mosta Pregrada na državnoj cesti oznake DC206, dionica 001 od stacionaže 12+731 do stacionaže 12+747 te državne ceste oznake DC206, dionica 001 od stacionaže 12+747 do stacionaže 12+930

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Kompletan nadzor nad radovima izvanrednog održavanja državne ceste oznake DC9 na prolazu kroz Metković od km 1+400 do km 3+800 (l=2.400 m)

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije i dogradnje dijela državne ceste oznake DC409 i Ulice Put Divulja na lokaciji zračne luke Split

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Kompletan nadzor nad izvanrednim održavanjem državne ceste oznake DC8, dionica 027, od km 22+430 do km 25+480 (Zaton Veliki-Štikovica) s izgradnjom autobusnih stajališta, nogostupa, odvodnje i javne rasvjete

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Nabava vaga za mjerenje osovinskog opterećenja i WIM uređaja

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Upravljanje informacijsko komunikacijskim sustavima i servisima Hrvatskih cesta za 2020.

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Posljednje objave

Usluge
Kompletan nadzor nad radovima izvanrednog održavanja mosta Pregrada na državnoj cesti oznake DC206, dionica 001 od stacionaže 12+731 do stacionaže 12+747 te državne ceste oznake DC206, dionica 001 od stacionaže 12+747 do stacionaže 12+930
Usluge
Kompletan nadzor nad radovima izvanrednog održavanja državne ceste oznake DC9 na prolazu kroz Metković od km 1+400 do km 3+800 (l=2.400 m)
Usluge
Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije i dogradnje dijela državne ceste oznake DC409 i Ulice Put Divulja na lokaciji zračne luke Split