Kategorija: Radovi

Predmet: Sanacija Obedskog mosta na državnoj cesti oznake DC36, dionica 002, u km 21+820

Datum objave u EOJN: 02.01.2023

Datum početka (prethodno savjetovanje): 24.12.2022

Datum završetka (prethodno savjetovanje): 29.12.2022

Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC74 i županijske ceste oznake ŽC2258 u naselju Bednja sa rekonstrukcijom mosta preko rijeke Bednje

Sanacija klizišta Kaštela na državnoj cesti oznake DC31, dionica 001, u km 22+670

Sanacija državne ceste oznake DC26, dionica 001, od km 0+500 do km 1+600

Rekonstrukcija postojećeg T raskrižja državne ceste oznake DC206 s nerazvrstanom cestom za poduzetničkom zonom u naselju Hum na Sutli u kružno raskrižje

Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC229, dionica Zagorska Sela-DC205 (GP Razvor) duljine 4 km

Posljednje objave

Radovi

Sanacija Obedskog mosta na državnoj cesti oznake DC36, dionica 002, u km 21+820

Radovi

Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC74 i županijske ceste oznake ŽC2258 u naselju Bednja sa rekonstrukcijom mosta preko rijeke Bednje

Usluge

IMPLEMENTACIJA DODATNIH FUNKCIONALNOSTI SUSTAVA SAP, REDOVNO ODRŽAVANJE, KONZULTANTSKA PODRŠKA, EDUKACIJE I KONVERZIJA VALUTE (KUNE U EUR)