Rekonstrukcija dijela državne ceste oznake DC41, ulica Braće Radić i Ivana Sabolića u Koprivnici, u kružno raskrižje-rotor

Rekonstrukcija državne ceste oznake DC1 kroz Vrliku duljine 0,7 km

Rekonstrukcija državne ceste oznake DC76, dionica Zagvozd-Grubine, s izgradnjom priključka za pretovarnu stanicu

Zaštitna arheološka istraživanja prilikom izvođenja radova na izgradnji dionice čvor Mravince-TTTS, duljine 2,5 km sa spojnim cestama, faza 1,2,3

Rekonstrukcija državne ceste oznake DC213 od raskrižja Nemetin do kružnog raskrižja Aljmaš, od km 0+000 do km 12+300, I faza

Sanacija klizišta Podaca na državnoj cesti oznake DC8/022 u km 6+200

Posljednje objave

Radovi
Rekonstrukcija dijela državne ceste oznake DC41, ulica Braće Radić i Ivana Sabolića u Koprivnici, u kružno raskrižje-rotor
Radovi
Rekonstrukcija državne ceste oznake DC1 kroz Vrliku duljine 0,7 km
Radovi
Rekonstrukcija državne ceste oznake DC76, dionica Zagvozd-Grubine, s izgradnjom priključka za pretovarnu stanicu