Sanacija Starog pokretnog mosta Trogir na županijskoj cesti oznake ŽC6136

Izgradnja državne ceste: Čvor Donja Zdenčina (A1) – most na Kupi kod Lasinje, faze 1., 3., 4. i 6.

IZGRADNJA DIONICE MRAVINCE–ČVOR TTTS, DULJINE 2,5 KM SA SPOJNIM CESTAMA FAZA 1, 2, 3

Izvanredno održavanje mosta Jarče Polje na državnoj cesti oznake DC3, dionica 012, u km 6+735

Izvanredno održavanje mosta preko potoka Kutinica na državnoj cesti oznake DC45 u Kutini

Izgradnja pješačke staze u naselju Šumećani uz državnu cestu oznake DC43

Posljednje objave

Radovi
Sanacija Starog pokretnog mosta Trogir na županijskoj cesti oznake ŽC6136
Usluge
Kompletan nadzor nad sanacijom nestabilnih pokosa na državnoj cesti oznake DC1, dionica 016 Vrlika-Satrić u duljini 7 km na 11 pozicija
Roba
Održavanje licenci SAP