Izvanredno održavanje kolnika državne ceste oznake DC210, dionica 001, Gola (spoj sa DC41)-Novačka, od km 0+00 do km 2+900 duljine 2,9 km

Izgradnja autobusnog ugibališta sa pripadajućim nogostupom i oborinskom odvodnjom na državnoj cesti oznake DC1, dionica 011, u stac. 48+100 km u Općini Rakovica

Sanacija opasnog mjesta na državnoj cesti oznake DC46 u Ivankovu, izgradnja kružnog toka

Izgradnja objekta za održavanje cesta u Zaprešiću-I. faza

I faza rekonstrukcije križanja Obriž sa sanacijom pokosa na državnoj cesti oznake DC8, dionica 019 u km 7+500

Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC52, dionica Prozor-Vrelo Koreničko (Trnavec-Pogledalo), od km 26+800 do km 35+480, duljine 8,6 km

Posljednje objave

Usluge
Kompletan nadzor nad izvanrednim održavanjem državne ceste oznake DC52, dionica Prozor-Vrelo Koreničko (Trnavec-Pogledalo), od km 26+800 do km 35+480, duljine 8,6 km
Usluge
Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije državne ceste oznake DC409, dionica Bilinski Put-Splitski aerodrom
Usluge
Stručni nadzor nad modernizacijom dekorativne rasvjete na mostu dr. F. Tuđmana u Dubrovniku na državnoj cesti oznake DC8