Rekonstrukcija državne ceste oznake DC231 Ulica dr. Franje Tuđmana od rotora u Sv. Nedjelji do raskrižja s Ulicom kralja Tomislava

Rekonstrukcija državne ceste oznake DC307 na dionici Mokrice-Donja Stubica, faza I u duljini 720 metara

Izvanredno održavanje mosta preko rijeke Dragonje na graničnom prijelazu Kaštel (HR) na DC510 i Dragonja (SLO) na G-11/1062

Arheološki istražni radovi na zahvatima na obnovi državne ceste D100 na dionici Osor-Nerezine

Sanacija opasnog mjesta u Splitu na državnoj cesti oznake DC410, raskrižje B. Bušića i raskrižje Spinčićeva

Izvanredno održavanje kolnika na dionici državne ceste oznake DC3, dionica 017 od županijske ceste oznake ŽC5030 do čvora Kikovica, stac. 5+300-11+700, ukupne duljine 6.400,00 m

Posljednje objave

Radovi
Rekonstrukcija državne ceste oznake DC231 Ulica dr. Franje Tuđmana od rotora u Sv. Nedjelji do raskrižja s Ulicom kralja Tomislava
Radovi
Rekonstrukcija državne ceste oznake DC307 na dionici Mokrice-Donja Stubica, faza I u duljini 720 metara
Usluge
Izrada svih vrsta idejnih i glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenje lokacijske dozvole i građevinske dozvole za obilaznicu Ogulina, duljine cca 4,80 km