Arheološki istražni radovi (zaštitna iskopavanja) prilikom izvođenja radova na izgradnji obilaznice Belog Manastira, duljine cca 3,2 km

Izgradnja mosta Tuhovec na državnoj cesti D24, duljine cca 0,4 km

Izvođenje radova rekonstrukcije državne ceste DC55, u dionici Ul. R. Boškovića u Vinkovcima, u duljini 1.145,00 m

Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC8 od raskrižja Zablaće do Morinjskog mosta u naselju Brodarica

Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC22 (Ulica Frana Supila) i lokalne ceste oznake LC26140 (Ulica Tadije Smičiklasa) u Križevcima

Izgradnja rotora Vodnjan-Galižanska na državnoj cesti oznake DC77

Posljednje objave

Radovi
Arheološki istražni radovi (zaštitna iskopavanja) prilikom izvođenja radova na izgradnji obilaznice Belog Manastira, duljine cca 3,2 km
Usluge
Izrada idejnog rješenja i studije o utjecaju zahvata na okoliš za Zapadnu Obilaznicu Karlovca u duljini cca l = 4,00 km
Radovi
Izgradnja mosta Tuhovec na državnoj cesti D24, duljine cca 0,4 km