OPSKRBA PLINOM

NABAVA OPSKRBE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Nabava i isporuka soli za ceste i soli za ceste za silose za razdoblje od jedne godine

Elektronička oprema-hardver

Nabava opskrbe električne energije

NABAVA, ISPORUKA I MONTAŽA AUTOMATSKIH STACIONARNIH BROJILA PROMETA (ABP) TE ODGOVARAJUĆE PROGRAMSKE PODRŠKE

Posljednje objave

Radovi

Sanacija Obedskog mosta na državnoj cesti oznake DC36, dionica 002, u km 21+820

Radovi

Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC74 i županijske ceste oznake ŽC2258 u naselju Bednja sa rekonstrukcijom mosta preko rijeke Bednje

Usluge

IMPLEMENTACIJA DODATNIH FUNKCIONALNOSTI SUSTAVA SAP, REDOVNO ODRŽAVANJE, KONZULTANTSKA PODRŠKA, EDUKACIJE I KONVERZIJA VALUTE (KUNE U EUR)