Rezultati poslovanja

Godišnji izvještaj poduzetnika (GFI-POD)

2019 | 2020 | 2021

Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Društva

2019 | 2020 | 2021

Izvješće neovisnog revizora

2019 | 2020 | 2021

Izvršenje financijskog plana

2019 | 2020 | 2021

Izvršenje plana građenja i održavanja državnih cesta

2019 | 2020 | 2021

2021.

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (.xls, .pdf) / Bilješke uz izvještaj / Potvrda o preuzetom izvještaju 

2020. 

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (.xls, .pdf) / Bilješke uz izvještaj / Potvrda o preuzetom izvještaju