Rezultati poslovanja

Godišnji izvještaj poduzetnika (GFI-POD)

2013 | 201420152016 | 2017 | 2018 | 2019

Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Društva

2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Izvješće neovisnog revizora

2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Izvršenje financijskog plana

2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Izvršenje plana građenja i održavanja državnih cesta

2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 2018 | 2019

2020. 

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (.xls, .pdf) / Bilješke uz izvještaj / Potvrda o preuzetom izvještaju