Rezultati poslovanja

Godišnji izvještaj poduzetnika (GFI-POD)

2018 | 2019 | 2020

Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Društva

2018 | 2019 | 2020

Izvješće neovisnog revizora

2018 | 2019 | 2020

Izvršenje financijskog plana

2018 | 2019 | 2020

Izvršenje plana građenja i održavanja državnih cesta

2018 | 2019 | 2020 | 2021

2020. 

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (.xls, .pdf) / Bilješke uz izvještaj / Potvrda o preuzetom izvještaju