Zapošljavanja

Zahvaljujemo na interesu za rad u našoj tvrtki!

Pozivamo vas da u Narodnim novinama pratite natječaje za zapošljavanje kao i natječaje za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa koji se objavljuju u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Svi natječaji također se objavljuju i na našim internet stranicama.  

Napominjemo da se zamolbe podnesene e-poštom i otvorene zamolbe ne razmatraju.  

Dokumentacija dostavljena uz prijave na natječaje, ne vraća se kandidatima. Molimo da zamolbe budu potpune i pravovremene.

Hrvatske ceste d.o.o.