Zapošljavanja

Zahvaljujemo na interesu za rad u našoj tvrtki!

Pozivamo vas da u "Narodnim novinama" i dnevnom tisku pratite natječaje za zapošljavanje kao i one koji se ponekad objavljuju u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ). Svi natječaji također se objavljuju i na našim internet stranicama.

Napominjemo da se zamolbe podnesene e-poštom i otvorene zamolbe ne razmatraju.  

Dokumentacija dostavljena uz prijave na natječaje, ne vraća se kandidatima. Molimo da zamolbe budu potpune i pravovremene.

Hrvatske ceste d.o.o.