Brojenje prometa

Djelo "Brojenje prometa na cestama Republike Hrvatske", čiji je autor Hrvatske ceste d.o.o. ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom.

Brojenje prometa na cestama Republike Hrvatske godine 2021. .pdf

Prosječni ljetni dnevni promet .pdf

Brojenje prometa na cestama Republike Hrvatske godine 2020. .pdf
Traffic Counting on the Roadways of Croatia in 2020 .pdf

Prosječni ljetni dnevni promet .pdf

Brojenje prometa na cestama Republike Hrvatske godine 2019. .pdf / Traffic Counting on the Roadways of Croatia in 2019 .pdf

Prosječni ljetni dnevni promet .pdf

Brojenje prometa na cestama Republike Hrvatske godine 2018. .pdf / Traffic Counting on the Roadways of Croatia in 2018 .pdf

Prosječni ljetni dnevni promet .pdf

Brojenje prometa na cestama Republike Hrvatske godine 2017. .pdf
Traffic Counting on the Roadways of Croatia in 2017 .pdf

Prosječni ljetni dnevni promet .pdf

ARHIVA:

Brojenje prometa na cestama Republike Hrvatske

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

Prosječni ljetni dnevni promet

2013 | 2014 | 2015 | 2016 

 

Brojenjem prometa obuhvaćena je mreža državnih te značajan dio županijskih i lokalnih cesta, a dodatno se prikupljaju, obrađuju i prikazuju prometni podaci s autocesta, drugih cesta i objekata s naplatom uporabe te državnih trajektnih linija odnosno s preko 950 brojačkih mjesta.

Kroz proteklo razdoblje od četrdeset i šest godina, brojenje se izvodi u skladu s preporukama UN – Ekonomske komisije za Europu, Odlukama Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture iz 1995. i 1998. godine te Programa statističkih istraživanja Republike Hrvatske.

Svim korisnicima na raspolaganju je posebna publikacija koja se izdaje svake godine kao i detaljni podaci o prometnim značajkama pojedinih cestovnih pravaca, a koje zahtijevaju specifične studije i projekti. Na temelju provedenog brojenja prometa, Hrvatske ceste d.o.o. osobito za potrebe međunarodnih institucija, priređuju i druga izvješća o prometu na hrvatskih cestama.

Sustav brojenja prometa sastoji se od: