Brojenje prometa

Djelo "Brojenje prometa na cestama Republike Hrvatske", čiji je autor Hrvatske ceste d.o.o. ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom / Open Licence - The Republic of Croatia.

Brojenje prometa na cestama Republike Hrvatske godine 2019. / Traffic Counting on the Roadways of Croatia in 2019

Brojenje prometa na cestama Republike Hrvatske godine 2018. / Traffic Counting on the Roadways of Croatia in 2018

Brojenje prometa na cestama Republike Hrvatske godine 2017.

 

ARHIVA:

Brojenje prometa na cestama Republike Hrvatske

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

Prosječni ljetni dnevni promet

2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

 

Brojenjem prometa obuhvaćena je mreža državnih te značajan dio županijskih i lokalnih cesta, a dodatno se prikupljaju, obrađuju i prikazuju prometni podaci s autocesta, drugih cesta i objekata s naplatom uporabe te državnih trajektnih linija odnosno s preko 950 brojačkih mjesta.

Kroz proteklo razdoblje od četrdeset i šest godina, brojenje se izvodi u skladu s preporukama UN – Ekonomske komisije za Europu, Odlukama Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture iz 1995. i 1998. godine te Programa statističkih istraživanja Republike Hrvatske.

Svim korisnicima na raspolaganju je posebna publikacija koja se izdaje svake godine kao i detaljni podaci o prometnim značajkama pojedinih cestovnih pravaca, a koje zahtijevaju specifične studije i projekti. Na temelju provedenog brojenja prometa, Hrvatske ceste d.o.o. osobito za potrebe međunarodnih institucija, priređuju i druga izvješća o prometu na hrvatskih cestama.

Sustav brojenja prometa sastoji se od: