Projekt
Kategorija
Građenje
24/05/2021
Izgradnja obilaznice Petrijevaca

Projekt se sastoji od izgradnje zaobilaznice Petrijevaca u dužini od 3,88 km. Državna cesta D34 prolazi samim središtem Petrijevaca odnosno s obje strane prometnice nalazi se izgrađeno naseljeno područje. Osim lokalnog prometa, D34 preuzima i najveći dio međugradskog prometa na relaciji Osijek – Valpovo. Dionica je vrlo opterećena prometom pri čemu se PGDP posljednjih godina kreće u vrijednostima od 5300 vozila na dan uz izražen udio prometa teških teretnih vozila što je veliko prometno opterećenje. Kako cesta D34 prolazi kroz samo središte Petrijevaca, u mjestu se stvaraju veliki prometni problemi koji su identificirani kao „usko grlo“, a očituju se kroz usporavanje i zastoje u odvijanju prometa te produljenje vremena putovanja korisnika. U središtu Petrijevaca nalaze se općina, crkva, pošta, banka, osnovna škola, liječničke ordinacije, trgovine i ugostiteljski objekti koji generiraju pojačani pješački promet preko D34 čime se dodatno usporava promet vozila, ali i povećava opasnost za pješački promet (naročito za školsku djecu) i ostale pješake. Zbog navedenih sadržaja prisutno je i često usporavanje, zaustavljanje i skretanje vozila s D34 na parkirališta uz cestu kao i ponovno uključivanje vozila na nju. U takvim situacijama stvaraju se dodatni zastoji, rastu vremenski gubici, povećava se emisija štetnih plinova u okoliš i smanjuje sigurnost. Raskrižja na samim zavojima kroz Petrijevce također usporavaju promet po D34 jer vozila koja skreću u sporedne ulice na manje preglednim mjestima, usporavaju i povremeno zaustavljaju glavni prometni tok. Zbog svega navedenog smanjuje se razina sigurnosti motornog, biciklističkog i pješačkog prometa što potencira povećani broj prometnih nesreća. Potrebno je naglasiti da ovakvo prometno opterećenje kroz naseljeno mjesto narušava kvalitetu života stanovnika općine Petrijevci jer povećava razinu buke, emisiju štetnih plinova i čestica te uzrokuje veće zagađenje zraka. Novom prometnicom povećala se pristupačnost manjih regionalnih središta i ruralnih područja sjeverozapadnog dijela Osječko - baranjske županije kao sekundarnih i tercijarnih čvorišta na TEN-T cestovnu mrežu i to uklanjanjem uskih grla i skraćivanjem vremena putovanja do autoceste A5 kao dijela TEN-T mreže. Obilaznica je nova dionica državne ceste D34 koja se spaja s državnom cestom D2. D2 se na maloj udaljenosti od spoja s D34 spaja na TEN-T infrastrukturu u čvoru Osijek.

Saznajte više
Studija
06/07/2018
Studija izvedivosti ceste Dubrovnik - granica Crna Gora

Kompletiranje cestovne i općenito prometne mreže juga Hrvatske osnova je gospodarskog razvoja i homogenizacije prostora na nivou Republike, uspostavljanje cjelovitosti teritorija države i Dubrovačko - neretvanske županije kao i preuzimanje funkcija Jadransko - jonskog koridora do granice sa Crnom Gorom.

Saznajte više
Studija
06/07/2018
Plan provedbe za sanaciju opasnih mjesta na državnim cestama Republike Hrvatske

Shodno Tematskom cilju OPKK 07-Promicanje održivog transporta i eliminacije uskih grla u ključnim mrežnim infrastrukturama, Oznaka investicijskog prioriteta 7b-Poboljšavanje regionalne mobilnosti povezivanjem sekundarnih i tercijalnih čvorišta s infrastrukturom TEN-T-a, uključujući multimodalna čvorišta, a u skladu s točkom 2.A.5 Specifični ciljevi koji odgovaraju investicijskom prioritetu i očekivanim rezultatima ovaj projekt se odnosi na dobivanje poboljšanja cestovne sigurnosti na mjestima s visokim miješanim prometom i poboljšanjem cestovne infrastrukture, odnosno na prepoznavanje i uklanjanje/saniranje opasnih mjesta. Sanacijom opasnih mjesta pomoći će se sigurnosti prometa na cestama, na način da se ceste učine tolerantnije prema vozačkim pogreškama, poboljšat će se svijest o situaciji i smanjiti će se vjerojatnost sudara. Navedeni ciljevi su usklađeni s 4. Akcijskim programom Europske unije za sigurnost cestovnog prometa za razdoblje od 2011 do 2020. godine u kojem je glavni cilj smanjenje smrtno stradalih. Vezano uz sve gore navedeno, cilj ovog projekta, odnosno Plan provedbe za sanaciju opasnih mjesta na državnim cestama Republike Hrvatske definirat će opasna mjesta, te dati prijedlog mjera za njihovu sanaciju, odnosno smanjenje broja nezgoda. Izrađeni materijal će zatim biti podloga za razvoj daljnje projektne dokumentacije sanacije opasnih mjesta na državnim cestama.

Saznajte više
Studija
06/07/2018
Studija izvodivosti: Obilaznica Dicma

Državna cesta D1 na području Splitsko - dalmatinske županije prolazi kroz područje općine Dicmo. Radi se uglavnom o tranzitnom prometu iz unutrašnjosti zemlje prema obali i obrnuto, a taj promet se znatno povećava tijekom turističke sezone. Obilaznicom Dicma tranzitni promet bi se preusmjerio izvan naselja, čime bi se postigla povećana sigurnost u prometu, skratilo vrijeme putovanja i doprinijelo zaštiti okoliša smanjenjem razine buke, kao i smanjenjem onečišćenja zraka.

Saznajte više