Implementacija novih funkcionalnosti i digitalnog potpisa u sustavu za upravljanje dokumentima Centrix i održavanje sustava

USLUGA ODRŽAVANJA ELEKTROMEHANIČKIH VAGA I WIM UREĐAJA ZA MJERENJE OSOVINSKOG OPTEREĆENJA

Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi

Poštanske usluge

JAVNE GOVORNE USLUGE U NEPOKRETNOJ MREŽI, USLUGE GOVORNE MOBILNE TELEFONIJE (VPN), USLUGE PRISTUPA INTERNETU I USLUGE PRIJENOSA PODATAKA

Kasko osiguranje vozila