Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC66 u Opatiji u sklopu izgradnje Vatrogasnog doma u Opatiji

Usluga sigurnosno - operativnog centra

Nabava dodatnih 200 licenci aplikacije Autodesk BIM 360 Docs

Nabava vaga i Wim uređaja za mjerenje osovinskog opterećenja

INTEGRALNI SUSTAV UPRAVLJANJA PROJEKTNIM PORTFELJEM

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru