NADOGRADNJA DATEX II MREŽNE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE

AUTODESK I PLATEIA LICENCE

ORACLE HARDVERSKA PLATFORMA I ODRŽAVANJE LICENCI

ELEKTRONIČKA OPREMA-HARDVER

UPRAVLJANJE INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKIM SUSTAVIMA I SERVISIMA HRVATSKIH CESTA d.o.o

OBVEZNI I PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI