Nabava specijalnog vozila za inspekciju cestovne mreže

Usluga čuvanja imovine - zaštitari Vončinina

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru

Nadogradnja i održavanje IS HC

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru

Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC7, dionica Crno Selo-Sikirevci duljine 3,1 km (dionica od autoceste do g.p. Slavonski Šamac dužine 11,8 km)

Kompletan nadzor nad radovima na zaštiti kosine uz državnu cestu oznake DC66, dionica 003 od km 15+000 do km 24+000, Brseč-Moščenićka Draga

Izgradnja kružnog raskrižja državne ceste oznake DC231, Ulice Franje Tuđmana i Ulice Kralja Tomislava u Svetoj Nedjelji