Kasko osiguranje vozila

Nadogradnja i održavanje IS HC

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru

Kompletni nadzor nad rekonstrukcijom državne ceste oznake DC5 Grubišno Polje-Veliki Zdenci, duljine 4,94 km

Kompletan nadzor nad izgradnjom pješačke staze u naselju Šumećani uz državnu cestu oznake DC43

Kompletan nadzor nad sanacijom Starog pokretnog mosta Trogir na županijskoj cesti oznake ŽC6136

Kompletan nadzor nad zgradnjom pješačkog pothodnika na državnoj cesti oznake DC1, dionica 016 (Knin-Sinj) u km 59+600 u Hrvacama