Radovi/Usluge/Roba

Elektronička oprema - hardver

Poslovni informacijsi sustav, licence, implementacija i obuka

Revizija godišnjih odvojenih i konsolidiranih financijskih izvješataja te revizijaprojekata Hrvatskih cesta d.o.o. koji se financiraju iz kreditnih sredstava stranih banaka za 2018. godinu

Sistemski softver - Intergraph / Održavanje GIS licenci

Upravljanje informacijsko - komunikacijskim sustavima i servisima HC-a d.o.o.

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru

Elektronička oprema - softver