NABAVA, ISPORUKA I MONTAŽA AUTOMATSKIH STACIONARNIH BROJILA PROMETA (ABP) TE ODGOVARAJUĆE PROGRAMSKE PODRŠKE

UPRAVLJANJE INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKIM SUSTAVIMA I SERVISIMA HRVATSKIH CESTA d.o.o.

IMPLEMENTACIJA APLIKACIJE PRIMAKON PI U WEB OKOLINI, IMPLEMENTACIJA NOVIH FUNKCIONALNOSTI I ODRŽAVANJE

Sanacija potpornog zida radnog platoa nadstrešnice s uređenjem okoliša u Nadcestariji Hrvatska Kostajnica

Rekonstrukcija križanja državne ceste oznake DC60, županijske ceste oznake ŽC6157 i lokalne ceste oznake LC67161, sanacija opasnog mjesta Vukadinovići-faza 1

Implementacija novih funkcionalnosti i digitalnog potpisa u sustavu za upravljanje dokumentima Centrix i održavanje sustava