Radovi/Usluge/Roba

Nabava specijalnog vozila za inspekciju cestovne mreže

Usluga čuvanja imovine - zaštitari Vončinina

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru

Nadogradnja i održavanje IS HC

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru

Kompletan nadzor sanacije nestabilnih blokova na državnoj cesti oznake DC70 (predio Naklice)

Izvanredno održavanje kolnika ugradnjom tankoslojnih presvlaka-mikroasfalta na državnoj cesti oznake D104, dionica 001, od km 0+200 do km 6+350 (D102-LC58086) duljine 6,15 km na otoku Krku

Izvanredno održavanje kolnika na državnoj cesti oznake DC2, Županijska ulica u Vukovaru