NADZOR NAD IZGRADNJOM ČVORA BRIJESTA NA PRISTUPNOJ CESTI MOSTU PELJEŠAC-2. ETAPA

Najam WC kabina na odmorištima državnih cesta

NABAVA ENC UREĐAJA I USLUGE ELEKTRONSKE NAPLATE CESTARINE

Elektronička oprema-hardver

NABAVA 6 FURGON VOZILA POSEBNO OPREMLJENIH ZA SPECIJALNE NAMJENE PUTEM OPERATIVNOG LEASINGA U TRAJANJU OD 4 GODINE

NABAVA, ISPORUKA I MONTAŽA AUTOMATSKIH STACIONARNIH BROJILA PROMETA (ABP) TE ODGOVARAJUĆE PROGRAMSKE PODRŠKE