Servisno održavanje i popravak vozila van garantnog roka

Cestovna sigurnost dionica Mravince TTTS Dugi Rat Omiš, uključujući spojne ceste čvor Stara Podstrana D8, čvor Krilo Jesenice D8, čvor TTTS D8 i čvor Dugi Rat D8

IZGRADNJA STONSKE OBILAZNICE (DC414), PODDIONICE: SPARAGOVIĆI/ZARADEŽE-PRAPRATNO I PRAPRATNO-DOLI

Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije raskrižja državne ceste oznake DC3 (Soblinečke ulice), državne ceste oznake DC29 (Prepuštovečke ulice) i Šašinovečke ulice u Sesvetama

IZVANREDNO ODRŽAVANJE KOLNIKA DRŽAVNE CESTE OZNAKE DC51, DIONICA 002, STACIONAŽA OD 12+500 DO 18+000 KM, DULJINE 5,500 KM U BAĆIN DOLU

Izvanredno održavanje dijela nogostupa uz državnu cestu oznake DC8 u Novom Vinodolskom, dionica 006 od km 21+280 do 21+560