POŠTANSKE USLUGE

Izrada id. rješenja i El. zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš, te izrada idejnih projekata s ishođenjem LD za rek. u čvora Sveta Helena na D10

Microsoft licence i nadogradnja Microsoft programskih proizvoda

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru

SERVISNO ODRŽAVANJE I POPRAVAK VOZILA – VOZILA U GARANTNOM ROKU VW/ŠKODA/AUDI