Nabava specijalnog vozila za inspekciju cestovne mreže

Usluga čuvanja imovine - zaštitari Vončinina

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru

Nadogradnja i održavanje IS HC

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru

Izvanredno održavanje mosta Marija Bistrica na državnoj cesti oznake DC29

Rekonstrukcija državne ceste oznake DC8, križanje u km 22+240, Zaton Veliki

Nadzor nad radovima izvanrednog održavanja državne ceste oznake DC7, dionica Crno Selo-Sikirevci duljine 3,1 km (dionica od autoceste do g.p. Slavonski Šamac dužine 11,8 km)