Nabava, isporuka i montaža automatskih stacionarnih brojila prometa (ABP) te odgovarajuće programske podrške

Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC66 u Opatiji u sklopu izgradnje Vatrogasnog doma u Opatiji

Nabava, doprema i opremanje prometnih znakova RFID oznakama s uspostavom cjelovitog sustava automatskog prepoznavanja i održavanje ugrađenih RFID oznaka

KASKO OSIGURANJE VOZILA

Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC2, dionica 011, Južna obilaznica Osijeka, sjeverni kolnik od čvora Josipovac do čvora Nemetin, L=19,23 km

Čišćenje poslovnih prostora