Održavanje sustava Documentum

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru

Usluga čuvanja imovine - zaštitari Vončinina

Najam kemijskih WC kabina na odmorištima državnih cesta

BAZA PODATAKA STANDARDNIH RADOVA I INTEGRACIJA SA SUSTAVOM ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru

Servisno održavanje i popravak vozila u garantnom roku

Kompletan nadzor nad radovima izvanrednog održavanja cestovnih objekata (vijadukti Ploče, Gornja Ozrna, Srednja Ozrna, Belinovaća i tunel Klis Grlo) i kolnika državne ceste oznake DC1 (brza cesta Solin-Klis), poddionica 4-od interventnog prolaza ispred vijadukta Ploče, km 5+870 do interventnog prolaza ispred vijadukta Mihovilovići, km 7+470