Osnovne informacije

Hrvatske ceste d.o.o.

Društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Vončinina 3, 10 000 Zagreb, Hrvatska.
 
Tel.: +385 1 4722 555
E-mail:  javnost@hrvatske-ceste.hr
www.hrvatske-ceste.hr
 
Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem: 080391653
 
Temeljni kapital društva iznosi 107.384.800,00 kuna i sastoji se od jednog temeljnog uloga.
 
OIB: 55545787885
MB: 1554972
IBAN: HR6723400091100231902 kod Privredne banke Zagreb d.d.
 
Uprava:
• Josip Škorić, dipl.ing.građ. - Predsjednik 
• Alen Leverić, dipl.oec. - član
• Nikša Konjevod, dipl.ing.građ. - član
 
Hrvatske ceste d.o.o. društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, registrirano je i s radom je započelo 11.04.2001. kao jedan od dva pravna sljednika Hrvatske uprave za ceste.

Izjava o osnivanju

Poslovnik o radu Uprave

Poslovnik o radu Nadzornog odbora
 
Pravilnik o radu Revizijskog odbora
 
Društvo je u 100 % - tnom vlasništvu Republike Hrvatske.