Organizacijski ustroj

SKUPŠTINA DRUŠTVA
NADZORNI ODBOR
UPRAVA
URED UPRAVE
URED ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU
URED ZA KORPORATIVNU SIGURNOST I ZAŠTITU NA RADU
POSEBAN ODJEL ZA NABAVU
POSEBAN ODJEL ZA VOĐENJE STRATEŠKIH PROJEKATA
SEKTOR ZA PRIPREMU, GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJU
SEKTOR ZA EKONOMSKE POSLOVE
SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE, POSLOVE LJUDSKIH RESURSA I OPĆE POSLOVE
SEKTOR ZA RAZVOJ I INFORMATIČKU PODRŠKU
SEKTOR ZA ODRŽAVANJE I PROMET
SEKTOR ZA ODRŽAVANJE I PROMET
TI ZAGREB
TI KARLOVAC
TI SISAK
TI VARAŽDIN
TI BJELOVAR
TI OSIJEK
TI SLAVONSKI BROD
TI RIJEKA
TI PULA
TI ZADAR
TI GOSPIĆ
TI SPLIT
TI DUBROVNIK
TI ŠIBENIK