Organizacijski ustroj

SKUPŠTINA DRUŠTVA
NADZORNI ODBOR
UPRAVA
URED UPRAVE
URED ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU
URED ZA KORPORATIVNU SIGURNOST I ZAŠTITU NA RADU
POSEBAN ODJEL ZA NABAVU
POSEBAN ODJEL ZA VOĐENJE STRATEŠKIH PROJEKATA
SEKTOR ZA PRIPREMU, GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJU
SEKTOR ZA EKONOMSKE POSLOVE
SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE, POSLOVE LJUDSKIH RESURSA I OPĆE POSLOVE
SEKTOR ZA RAZVOJ I INFORMATIČKU PODRŠKU
SEKTOR ZA ODRŽAVANJE I PROMET
SEKTOR ZA ODRŽAVANJE I PROMET
Tehnička ispostava ZAGREB
Tehnička ispostava KARLOVAC
Tehnička ispostava SISAK
Tehnička ispostava VARAŽDIN
Tehnička ispostava BJELOVAR
Tehnička ispostava OSIJEK
Tehnička ispostava SLAVONSKI BROD
Tehnička ispostava RIJEKA
Tehnička ispostava PULA
Tehnička ispostava ZADAR
Tehnička ispostava GOSPIĆ
Tehnička ispostava SPLIT
Tehnička ispostava DUBROVNIK
Tehnička ispostava ŠIBENIK