Medium e1fa32a1 447c 42d8 b818 8e6afd893a66

Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom

Opis projekta: 

1. Izgradnja mosta Pelješac s pristupnim cestama

2. Izgradnja pristupnih cesta (duljine 12,04 km): Duboka – Sparagovići /Zaradeže

- cesta Duboka (D8) – Most 2, 140 km (kopnena strana)

- Most – Zaradeže, 9,898 km (na  Pelješcu) s 2 tunela, 1 vijaduktom i 2 mosta

3. Izgradnja stonske obilaznice: poboljšanje i proširenje dionice Sparagovići/Zaradeže – Prapratno, 10,2 km

4. Izgradnja stonske obilaznice: Prapratno - Doli, 7,89 km s 2 tunela, 1 vijaduktom i 1 mostom

Ukupna vrijednost projekta: 4.023.978.948,00 kuna

Ukupni prihvatljivi troškovi: 3.215.559.659,40 kuna

Ukupno EU bespovratna sredstva (85%): 2.733.225.710,49 kn

Ugovor je potpisan 13.6.2017.

Operativni program: Konkurentnost i kohezija

Korisnik: Hrvatske ceste d.o.o.

 

Cilj ovog projekta je ojačati povezanost državnog teritorija na samom jugu Republike Hrvatske izgradnjom mosta Pelješac s pristupnim cestama i cestama na Pelješcu (tzv. stonska obilaznica). Provedba projekta predviđena je u razdoblju od 2016. do 2022. godine tijekom kojih će biti izgrađeno sveukupno 32,53 km cesta s pripadajućim pratećim objektima (vijadukti, mostovi, tuneli, podvožnjaci, odmorišta, vodospreme i dr.)

Izgradnjom mosta Pelješac i cesta povećat će se stupanj usluge prometnog sustava i sigurnost prometa, omogućiti pristup krajnjem jugu za vrijeme jakih vjetrova kad je onemogućen zračni i pomorski promet, razina pouzdanosti u smislu opskrbe regije, smanjiti trajanje putovanja prema krajnjem jugu čime će se smanjiti utjecaj na okoliš.

Strateški ciljevi projekta su: poboljšanje TEN-T cestovne mreže duž Jadranske obale, poboljšanje konkurentnosti regije, povećanje povezanosti prometnog sustava i pristupa izdvojenom teritoriju Južne Dalmacije te smanjenje utjecaja na klimatske promjene i okoliš.

Izgradnja će se odvijati u četiri faze: izgradnja mosta Pelješac (2,4 km), izgradnja pristupnih cesta na kopnu (2,14 km) i na Pelješcu (9,898 km), izgradnja stonske obilaznice 1. faza (poddionica Sparagovići / Zaradeže - Prapratno duljine 10,2 km) i izgradnja stonske obilaznice 2. faza (poddionica Prapratno - Doli duljine 7,89 km).

Monografija "Pelješki most i ljudi" - preuzmite ovdje

The Pelješac Bridge monograph - download here.

 

26.07.2022

Pelješki most pušten u promet

29.07.2021

Podizanje zadnjeg segmenta Pelješkog mosta

17.06.2021

Pelješki most - lipanj 2021.

05.06.2020

Pelješki most - 5.6.2020.