Radovi

Građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa-prometnice gospodarske zone Goričica u Nedelišću s oborinskom odvodnjom, faza 1.-izgradnja priključka na državnu cestu oznake DC 3

Rekonstrukcija državne ceste oznake DC 525 u dionici Ulice Ilije Martinovića u naselju Stari Slatnik

Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC 100, dionica 001, lokacija: trajektno pristanište Porozina, duljine 700 m

Izgradnja objekta Središnjeg centra za nadzor i upravljanje prometom na državnim cestama, nacionalne pristupne točke i Tehničke ispostave Karlovac

Sanacija klizišta Čovići II na državnoj cesti oznake DC 60

Izvanredno održavanje asfaltnog kolnika na državnoj cesti oznake DC 10-čvor Sv. Helena-čvorište Vrbovec 1 i čvorište Vrbovec I-čvorište Gradec