Usluge

Izrada svih vrsta glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenje građevinske dozvole za izgradnju BC Brestovac Požeški – čvorište Godinjak u km cca 14+750

Kompletan nadzor nad radovima izvanrednog održavanja državne ceste oznake DC 75, dionica kroz Funtanu, L=1,5 km sa izgradnjom kružnog križanja Puntica

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru

Provedba glavnih pregleda mostova na državnim cestama Republike Hrvatske

Izrada svih vrsta idejnih i glavnih projekata s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za DC 12: Čvorište Vrbovec 2 (D 10) – Bjelovar – Virovitica – G.P. Terezino Polje (Gr. R. Mađarske), dionica: Bjelovar – Virovitica – G.P. Terezino Polje (Gr. R. Mađarske), duljine približno 60 km

Kompletan nadzor nad radovima izvanrednog održavanja državne ceste oznake DC 544 na području Zagrebačke županije u duljini 6819 m

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru

Kompletan nadzor nad radovima izvanrednog održavanja mosta Goričan preko rijeke Mure na državnoj cesti oznake DC 3

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru