Opći tehnički uvjeti za radove na cestama

Uvodne napomene

Opći tehnički uvjeti za radove na cestama (OTU) propisuju uvjete izvedbe pojedinih vrsta radova u realizaciji projekta izgradnje cesta i oni su sastavni dio ugovora. Ako se tehničkom dokumentacijom predvide radovi koji nisu obuhvaćeni OTU, projektant će sastaviti Posebne tehničke uvjete (PTU) koji će u okviru ugovora biti dodatak Općim tehničkim uvjetima.
Prvo izdanje OTU objavljeno je 1976. a drugo 1989. godine. Iskustva dobivena kroz praksu korištena su i u trećem izdanju OTU 2001. godine koje se sastoji od šest knjiga. Kada se u ugovoru, tehničkoj dokumentaciji ili troškovniku propisuje obveza rada u skladu s bilo kojom odredbom u određenom poglavlju bilo koje knjige, izvođač je dužan radove izvoditi u skladu sa svim relevantnim odredbama OTU. Opći tehnički uvjeti izrađeni su u Institutu građevinarstva Hrvatske (sada Institut IGH d.d.), a cjeloviti tekst možete pročitati klikom na poveznice:

KRATICE


PRIMJENA OPĆIH TEHNIČKIH UVJETA

OTU sadrže tehničke uvjete izvođenja radova, način osiguranja kakvoće i ocjenjivanje kakvoće te način obračuna izvedenih radova. OTU vrijede za radove predviđene u troškovniku projekta i za radove koji se naknadno odrede na gradilištu, a koji su potrebni za potpuno dovršenje izgradnje ugovorenih građevina. Za pojedine građevine mogu se izraditi posebni uvjeti kojima se reguliraju razni dodatni zahtjevi, odnosno osobitosti takvih građevina.