Promet i sigurnost

Hrvatske ceste d.o.o. redovito prikupljaju podatke vezane za sigurnost prometa te na temelju stručnih analiza i odgovarajuće metodologije utvrđuju lokacije i/ili dionice državnih cesta s povećanim brojem prometnih nesreća i stradalih osoba.

U proteklom razdoblju izvršena je sanacija 284 opasna mjesta odnosno izvedeni su građevinski zahvati s novim prometno – tehničkim rješenjima, a za što je utrošeno preko 269 milijuna kuna, uključivši i sredstva osigurana Nacionalnim programom sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske.

Usporedba broja i posljedica prometnih nesreća na saniranim opasnim mjestima tri godine prije i tri godine nakon sanacije, pokazuje uspješnost provedene sanacije:

75,2% manje prometnih nesreća

90,8% manje poginulih osoba

74,2% manje teško ozlijeđenih

71,9% manje lako povrijeđenih

Najčešće do sada poduzimane mjere na sanaciji opasnih mjesta bile su:

Osim identifikacije opasnih mjesta na državnim cestama, u skladu s Direktivom 2008/96/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenog 2008. o sigurnosti upravljanja cestovnom infrastrukturom, Hrvatske ceste d.o.o. prikupljaju podatke o prometnim nesrećama sa smrtnim posljedicama, koje su se dogodile na dionicama TEM državnih cesta, prema Obrascu „IPN-TEM/2015 - HRVATSKE CESTE d.o.o.“

EuroRAP

Hrvatske ceste d.o.o. od 2008. godine aktivno sudjeluju u provedbi EuroRAP projekta u Republici Hrvatskoj.

EuroRAP/iRAP metodologija uključuje inspekciju relevantnih elemenata cestovne mreže državnih cesta, pri čemu se na temelju prikupljenih podataka ocjenjuje postojeća razina rizika s kojom se pojedini sudionici susreću prilikom korištenja cestovne infrastrukture te se predlažu prioriteti prilikom provođenja mjera za podizanje razine sigurnosti kako bi se olakšalo donošenje investicijskih odluka.

Zaštita cesta

Hrvatske ceste d.o.o. organiziraju i provode mjerenja i obradu podataka o obavljenim mjerenjima ukupne mase i osovinskih opterećenja vozila u prometu na državnim cestama, uz upotrebu četiri prijenosna SIWIM uređaja i dvije instalirane WIM stanice te mjerenja ukupne mase, osovinskih opterećenja i dimenzija najavljenih izvanrednih prijevoza, po zahtjevu prijevoznika, odnosno nadležne tehničke ispostave Sektora za održavanje i promet, kao davatelja dozvola za izvanredni prijevoz.