Novinarski upiti

Telefon: 01/ 4722 466

Telefax: 01/ 4722 583

E-mail: javnost@hrvatske-ceste.hr