2017.

1. Strateška i konfliktna karta buke na dionicama državnih cesta u Republici Hrvatskoj

OČEKIVANO VRIJEME DONOŠENJA ILI USVAJANJA - Ožujak 2017.
OKVIRNO VRIJEME PROVEDBE INTERNETSKOG SAVJETOVANJA - Veljača 2017.
NAČINI NA KOJE SE NAMJERAVA PROVESTI SAVJETOVANJE - Javni uvid i javna rasprava
TOČNO VRIJEME PROVEDENOG SAVJETOVANJA - 30. siječnja 2017. do 28. veljače 2017.


Informacije o projektu

GP 01 - Grafički prikaz razreda jednakih razina buke indikatora Lden

GP 02 - Grafički prikaz razreda jednakih razina buke indikatora Lnight

GP 03 - Grafički prikaz razreda razlika razina buke indikatora Lday

GP 04 - Grafički prikaz razreda razlika razina buke indikatora Lnight

Poziv javnosti na javni uvid i javnu raspravu

Izvještaj o provedenoj javnoj raspravi

 

2. Projektni zadatak za izradu Izvješća o okolišnoj i socijalnoj usklađenosti sustava upravljanja i poslovanja Provedbenih subjekata (HC, HAC, HAC ONC i ARZ) u sklopu projekta "Modernizacija i restrukturiranje Sektora cestovnog prijevoza (MARS)"

OČEKIVANO VRIJEME DONOŠENJA ILI USVAJANJA - Rok za finalizaciju dokumenta je godinu dana od početka projekta.
OKVIRNO VRIJEME PROVEDBE INTERNETSKOG SAVJETOVANJA - Ožujak 2017.
NAČINI NA KOJE SE NAMJERAVA PROVESTI SAVJETOVANJE - Internetsko savjetovanje
TOČNO VRIJEME PROVEDENOG SAVJETOVANJA - 13.3.2017. - 27.3.2017.

Dokument na hrvatskom jeziku možete preuzeti ovdje, a na engleskom ovdje.

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću