2018.

1. Izrada akcijskog plana radi smanjenja buke za 2011. godinu na dionicama državnih cesta u Republici Hrvatskoj - scenariji upravljanja bukom

OČEKIVANO VRIJEME DONOŠENJA ILI USVAJANJA - Srpanj 2018.
OKVIRNO VRIJEME PROVEDBE INTERNETSKOG SAVJETOVANJA - Lipanj 2018.
NAČINI NA KOJE SE NAMJERAVA PROVESTI SAVJETOVANJE - Javni uvid i javna rasprava
TOČNO VRIJEME PROVEDENOG SAVJETOVANJA - 11.6.2018. do 25.6.2018.

Elaborat akcijskog plana upravljanja bukom
Informacije o projektu
Analiza rezultata strateške i konfliktne karte buke kroz određivanje kandidata za područja upravljanja bukom
Potvrđivanje područja upravljanja bukom
Scenariji upravljanja bukom
Izvještaj o provedenoj javnoj raspravi

2. Izvješće o okolišnoj i socijalnoj usklađenosti sustava upravljanja i poslovanja društava HC, HAC i ARZ u sklopu projekta „Modernizacija i restrukturiranje cestovnog sektora“ (MARS)

Poziv na javnu raspravu

Izvješće o okolišnoj i socijalnoj usklađenosti sustava upravljanja i poslovanja društava HC, HAC i ARZ u sklopu projekta „Modernizacija i restrukturiranje cestovnog sektora“ (MARS)

NAČINI NA KOJE SE NAMJERAVA PROVESTI SAVJETOVANJE:
1. Javno izlaganje održat će se 7.11.2018. od 10 do 12 sati u dvorani 904 u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.
2. Komentari, mišljenja i prijedlozi o Izvješću o okolišnoj i socijalnoj usklađenosti sustava upravljanja i poslovanja, mogu se dostaviti do 9.11.2018. na e-mail: MARS-okolis@mmpi.hr.
VRIJEME PROVOĐENJA SAVJETOVANJA: 31.10.2018. – 9.11.2018.
OČEKIVANO VRIJEME DONOŠENJA ILI USVAJANJA: 2019. godina

Izvješće o okolišnoj i socijalnoj usklađenosti sustava upravljanja i poslovanja društava HC, HAC i ARZ u sklopu projekta „Modernizacija i restrukturiranje cestovnog sektora“ (MARS) - akcijski plan preuzmite na hrvatskom i engleskom jeziku.

Izvješće o provedenom savjetovanju