Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Pravo na ponovnu uporabu informacija uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" br. 25/13, 85/15, 69/22) i Pravilnikom o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija ("Narodne novine" br. 67/17).

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija mora sadržavati sljedeće podatke:

OBRAZAC: Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Ispunjen obrazac možete poslati elektronskom poštom na pristupinfo@hrvatske-ceste.hr ili ga isprintati i poslati poštom.