Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Pravo na ponovnu uporabu informacija uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15) te Pravilnikom o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (Narodne novine 67/17).

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija mora sadržavati slijedeće podatke:

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Klikom na gornji link otvorit će se zahtjev za ponovnu uporabu informacija u Word formatu.

Možete ga ispuniti i poslati e-mailom na pristupinfo@hrvatske-ceste.hr ili ga isprintati i poslati poštom.