Zahtjev za pristup informacijama

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pisani zahtjev za pristup informaciji može se podnijeti:

Zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br.25/13, 85/15) čl. 18. stavak 3.:

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom.

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Klikom na gornju poveznicu otvorit će se zahtjev za pristup informacijama odnosno zahtjev za dopunu ili ispravak informacije, u Word formatu.

Možete ga ispuniti i poslati elektronskom poštom na pristupinfo@hrvatske-ceste.hr ili isprintati i poslati poštom.