Zahtjev za pristup informacijama

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pisani zahtjev za pristup informaciji može se podnijeti:

Zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati:

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom.

OBRASCI:

Ispunjen obrazac možete poslati elektronskom poštom na pristupinfo@hrvatske-ceste.hr ili isprintati i poslati poštom.