Zapošljavanja

Povratak
26/03/2021

ISPRAVAK OGLASA za radno mjesto Operater za SCNUP i NPT – pripravnik

Hrvatske ceste d.o.o. Vončinina 3, Zagreb, objavljuju

ISPRAVAK OGLASA natječaja objavljenog u "Narodnim novinama" br. 28 od 19. 3. 2021. za radno mjesto:

Operater za SCNUP i NPT (Središnji centar za nadzor i upravljanje prometom i nacionalnu pristupnu točku) – pripravnik
- Sektor za održavanje i promet / Odjel za promet / Grupa za nadzor i vođenje prometa
- mjesto rada u Karlovcu
- 4 izvršitelja

U prethodnoj objavi omaškom je navedeno pogrešno/nejasno vrijeme zasnivanja radnog odnosa.

Ispravan tekst glasi:

»Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, uz pripravnički staž od 6 mjeseci.

Rad se obavlja u smjenama.«

Ostali dio teksta natječaja ostaje neizmijenjen.

Ispravak oglasa natječaja objavljen je u "Narodnim novinama" br. 30/2021 te na službenoj internet stranici Hrvatskih cesta d.o.o., a prijave na natječaj mogu se podnijeti u roku od 8 dana od objave ovog ispravka u "Narodnim novinama".