Zapošljavanja

Povratak
12/04/2021

[ODLUKA] ISPRAVAK NATJEČAJA - Voditelj SCNUP i NPT

Dana 10.2.2021. objavljen je oglas natječaja na internetskoj stranici Hrvatskih cesta d.o.o. i u "Narodnim novinama" br. 12/2021 te ispravak oglasa dana 17.2.2021. za radno mjesto 

Voditelj SCNUP i NPT (središnjeg centra za nadzor i upravljanje prometom i nacionalne pristupne točke)

  • 1 izvršitelj
  • mjesto rada u Karlovcu
  • na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca 

Nakon provedenog natječajnog postupka, na temelju ostvarenih rezultata kandidata, Uprava Društva donijela je konačnu Odluku o sklapanju Ugovora o radu s kandidatkinjom Irenom Čačić koja je u potpunosti udovoljila uvjetima iz natječaja.

Povjerenstvo za zasnivanje radnog odnosa

17/02/2021

ISPRAVAK NATJEČAJA - Voditelj SCNUP i NPT

Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, Zagreb, objavljuju:

ISPRAVAK NATJEČAJA

objavljenog u Narodnim novinama br. 12/21 od 10. 2. 2021. za zasnivanje radnog odnosa u Sektoru za održavanje i promet, Odjelu za promet, Grupi za nadzor i vođenje prometa, za radno mjesto:

Voditelj SCNUP i NPT (središnjeg centra za nadzor i upravljanje prometom i nacionalne pristupne točke)

– 1 izvršitelj
– mjesto rada u Karlovcu

U prethodnoj objavi pogrešno je navedeno mjesto rada u Zagrebu umjesto u Karlovcu. Ostali dio natječaja ostaje neizmijenjen.

Ispravak oglasa natječaja objavljen je u "Narodnim novinama" 17.2.2021. i na internet stranici Hrvatskih cesta d.o.o., a prijave na natječaj mogu se podnijeti u roku od 8 dana od objave ovog ispravka u "Narodnim novinama".