Zapošljavanja

Povratak
23/12/2022

OGLAS O PONIŠTENJU NATJEČAJA

Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb, Vončinina 3, sukladno odluci Uprave objavljuju

OGLAS O PONIŠTENJU NATJEČAJA

za zasnivanje radnog odnosa, na određeno vrijeme kako slijedi:

1. SEKTOR ZA PRIPREMU, GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJU

ODJEL ZA STRATEŠKO PLANIRANJE

Grupa za pripremu građevinsko tehničkih i prometnih studija

viši suradnik I (pripravnik) – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do jedne godine, uz probni rad od tri mjeseca.

2. POSEBAN ODJEL ZA VOĐENJE STRATEŠKIH PROJEKATA

viši suradnik I (pripravnik) – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do jedne godine, uz probni rad od tri mjeseca.

3. SEKTOR ZA ODRŽAVANJE I PROMET

ODJEL ZA REDOVITO ODRŽAVANJE

Grupa za redovito održavanje cesta i objekata

viši suradnik II (pripravnik) – 2 izvršitelja/ice na određeno vrijeme do jedne godine, uz probni rad od tri mjeseca.

4. POSLOVNA JEDINICA VARAŽDIN

ODJEL ZA TEHNIČKE POSLOVE

Grupa za tehničke poslove

glavni inženjer II (pripravnik) – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do jedne godine, uz probni rad od tri mjeseca.

5. POSLOVNA JEDINICA ZAGREB

TEHNIČKA ISPOSTAVA SISAK

glavni inženjer II (pripravnik) – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do jedne godine, uz probni rad od tri mjeseca.

Natječaji su objavljeni u Narodnim novinama br. 109 od 21. 9. 2022. (t. 55. – 59.), a također su objavljeni putem portala Burze rada s istim danom te na internetskoj stranici Hrvatskih cesta d.o.o.

Oglas o poništenju natječaja objavljen je u Narodnim novinama br. 152/2022 od 23. 12. 2022. i biltenu br. 246 Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.