Politika zaštite okoliša

Hrvatske ceste d.o.o. uspostavile su sustav upravljanja okolišem koji primjenjuju i održavaju u svojem poslovanju u skladu s osnovnim organizacijskim vrijednostima te kontinuirano ispunjavaju obveze usklađenosti s nadležnom zakonskom regulativom iz područja zaštite okoliša.

Visoka razina svijesti o važnosti pozitivnog utjecaja na aspekte okoliša kao i donošenje ciljeva i programa zaštite okoliša, ugrađeni su u poslovanje i sve poslovne aktivnosti Društva što je potvrđeno i kroz opredjeljenje i primjenu međunarodno priznate norme HRN EN ISO 14001:2015 s ciljem trajnog unaprjeđenja sustava zaštite okoliša.

U skladu sa zahtjevima i principima norme HRN EN ISO 14001:2015, Hrvatske ceste d.o.o. se obvezuju da će štititi okoliš, ispunjavati obveze usklađenosti te poboljšavati sustav upravljanja okolišem, promicati ekološku svijest educiranjem zaposlenika i poticati ih da djeluju na ekološki prihvatljiv način. Društvo će brigu za okoliš također promicati u široj javnosti, među poslovnim partnerima i svim zainteresiranim stranama.

Uprava Hrvatskih cesta d.o.o. odgovorna je za komunikaciju o politici zaštite okoliša te je stavlja na raspolaganje zainteresiranoj javnosti.

Politika zaštite okoliša Hrvatskih cesta d.o.o.

Certifikat HRN EN ISO 14001:2015 

Certifikat