Izjava o pristupačnosti mrežnih stranica

Hrvatske ceste d.o.o. nastoje svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske, Narodne novine br. 17/19 (dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Hrvatskih cesta d.o.o. koje se nalazi na adresi https://www.hrvatske-ceste.hr.

Status usklađenosti
Mrežna lokacija www. hrvatske-ceste.hr usklađena je sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Prostor za napredak
Iako tijekom analize pristupačnosti nije uočen niti jedan dio sadržaja koji nije usklađen kako je Zakonom propisano, prostora za poboljšanje ima.

Sljedeće stavke se planiraju poboljšati do kraja 2020. godine:

Hrvatske ceste d.o.o. redovito rade na poboljšanju pristupačnosti mrežnih stranica za sve korisnike. 

Izrada Izjave o pristupačnosti
Ova Izjava pripremljena je i izrađena dana 29. rujna 2020., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda procjene (automatizirane i osobne). Automatizirana procjena izvršena je uz pomoć Wave Evaluation Tool-a (alat za analizu pristupačnosti predložen od strane Carnet-a i W3C konzorcija).

Testiranja su izvršena na:

Povratne informacije i podaci za kontakt
Molimo korisnike ovih mrežnih stranica da obavijeste Hrvatske ceste d.o.o. ako primijete neusklađen sadržaj koji nije obuhvaćen ovom Izjavom.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Hrvatskih cesta d.o.o. korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte:

pristupinfo@hrvatske-ceste.hr.

Hrvatske ceste d.o.o. dužne su na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano za osiguravanje pristupačnosti, odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Postupak praćenja provedbe propisa
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte pristupacnost@pristupinfo.hr i putem telefonskog broja +385 1 2099 117.