Antikorupcijski program

Klikom na ovu poveznicu pročitajte "Etički kodeks Hrvatskih cesta d.o.o."
 
Ukoliko raspolažete informacijama o nezakonitim ili neetičkim postupcima Hrvatskih cesta d.o.o odnosno njihovih djelatnika, slobodni ste podnijeti prijavu putem sljedećih kanala.

U skladu sa Zaključkom Vlade Republike Hrvatske od 26. studenoga 2009. (Klasa: 215-01/09-02/02 Ur. broj 5030105-09-1) kojim je donesen Antikorupcijski program za trgovačka društva u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske, za razdoblje od 2010. do 2012., u skladu s Akcijskim planom za provođenje Antikorupcijskog programa u društvu Hrvatske ceste d.o.o. Uprava Društva ustrojila je Ured za unutarnju reviziju i imenovala sljedeće osobe:

Ured za unutarnju reviziju:
Ivan Pelivanski, voditelj Ureda
e-mail: ivan.pelivanski@hrvatske-ceste.hr
tel. 01/ 4722 677
fax. 01/ 4722 558
Hrvatske ceste d.o.o.
Vončinina 3
10 000 Zagreb

Povjerenik za etiku 
Davor Bašić
e-mail: etika@hrvatske-ceste.hr
tel.:01/4722 633
fax.:01/4722 691
Hrvatske ceste d.o.o.
Vončinina 3
10 000 Zagreb

Osoba za nepravilnosti
Josip Bartulović
e-mail: nepravilnosti@hrvatske-ceste.hr
tel.:01/4722 487
Hrvatske ceste d.o.o.
Vončinina 3
10 000 Zagreb

Službenik za zaštitu osobnih podataka
tel.:01/4722 487
e-mail: szop@hrvatske-ceste.hr
Hrvatske ceste d.o.o.
Vončinina 3
10 000 Zagreb


Klikom na ovu poveznicu pročitajte "Akcijski plan Hrvatskih cesta d.o.o. za suzbijanje korupcije

Kovertiranu poštu, molimo označite na sljedeći način:
Povjerenik za etiku / NE OTVARATI
Osoba za nepravilnosti / NE OTVARATI
Službenik za zaštitu osobnih podataka/ NE OTVARATI