Izvođenje radova

Za poduzimanje ili izvođenje bilo kakvih radova ili radnji na državnoj cesti, ako bi ti radovi ili radnje mogle oštetiti državnu cestu, kao i ugrožavati ili ometati promet na njoj te povećati troškove održavanja, potrebno je ishoditi odgovarajuću suglasnost od nadležne Tehničke ispostave Sektora za održavanje i promet Hrvatskih cesta d.o.o.