Komercijalizacija cestovnog zemljišta

Korištenje cestovnog zemljišta i obavljanje pratećih djelatnosti na javnim cestama regulirano je Zakonom o cestama i Pravilnikom o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti.

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA SKLAPANJE UGOVORA O KORIŠTENJU CESTOVNOG ZEMLJIŠTA:

 

Dokumentaciju dostavite na adresu:
Hrvatske ceste d.o.o.
Vončinina 2, 10000 Zagreb 

Telefon: (01) 3772-732
Fax: (01) 3770-425