Sektori

Sektor za održavanje i promet
Direktor Sektora

Nenad Čer

Sektor za građenje i rekonstrukciju
Direktor Sektora

Darko Šošić

Sektor za razvoj i strateško planiranje
v.d. Direktora Sektora

Tomislav Cvetko

Sektor za ekonomske poslove
Direktorica Sektora

Marijeta Pavlić

Sektor za pravne poslove, poslove ljudskih resursa i opće poslove
Direktor Sektora

Jurica Plazibat

Sektor EU projekata i programa
v.d. Direktorice Sektora

Zdenka Grgić