Sektori

Sektor za održavanje i promet

Nenad Čer

Direktor Sektora
Sektor za građenje i rekonstrukciju

Darko Šošić

Direktor Sektora
Sektor za razvoj i strateško planiranje

Tomislav Cvetko

v.d. Direktora Sektora
Sektor za ekonomske poslove

Marijeta Pavlić

Direktorica Sektora
Sektor za pravne poslove, poslove ljudskih resursa i opće poslove

Jurica Plazibat

Direktor Sektora
Sektor EU projekata i programa

Zdenka Grgić

v.d. Direktorice Sektora