Sektori

Sektor za održavanje i promet
Direktor Sektora

Dubravko Kos

Sektor za pripremu, građenje i rekonstrukciju
Direktor Sektora

Darko Šošić

Sektor za ekonomske poslove
Direktorica Sektora

Marijeta Pavlić

Sektor za pravne poslove, poslove ljudskih resursa i opće poslove
Direktor Sektora

Jurica Plazibat

Sektor za razvoj i informatičku podršku
Direktor sektora

Boris Sabo