Sanacija trupa državne ceste oznake DC56 od km 28+452 do 30+017 (Donje Postinje)

Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC106 i lokalne ceste oznake LC63006 (Put Starog grada) u kružno raskrižje u gradu Pagu

Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC2 sa Kućanskom ulicom u Varaždinu-Motičnjak

Rekonstrukcija dijela državne ceste oznake DC41, ulica Braće Radić i Ivana Sabolića u Koprivnici, u kružno raskrižje-rotor

Rekonstrukcija državne ceste oznake DC1 kroz Vrliku duljine 0,7 km

Rekonstrukcija državne ceste oznake DC76, dionica Zagvozd-Grubine, s izgradnjom priključka za pretovarnu stanicu

Posljednje objave

Radovi
Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC206 i županijske ceste oznake ŽC2098 (Zagrebačke ulice) u Gradu Krapini
Usluge
Izrada novelacije idejnog rješenja i nova SUO s prethodnom i glavnom ocjenom i ishođenjem Rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš, izrada svih vrsta idejnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova s ishođenjem lokacijske dozvole za dionicu Poljica-Sućuraj na otoku Hvaru, duljine cca 37 km
Radovi
Zaštitna arheološka istraživanja prilikom izvođenja radova na izgradnji brze ceste Bjelovar-Virovitica-GP Terezino Polje etapa 3