Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju dionice državne ceste oznake DC3, dionica Delnice-Donje Tihovo duljine 5,1 km

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta izvanrednog održavanja državne ceste oznake DC8/026 od km 9+000 do km 14+000 s ishođenjem potrebnih akata (Banići-Slano)

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste oznake DC46, dionica 001 od pružnog prijelaza pruge M302 3+860 km do granice županija Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske 14+035 km, L=10,75 km

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste oznake DC7, dionica 006-od križanja s državnom cestom oznake DC46 u 5+020 km do granice županija Osječko-baranjske i Brodsko-posavske u 11+128 km, L=6,108 km

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste oznake DC515, dionica 002-od naselja Bračevci 16+888 km do obilaznice Đakova i spoja na kružni tok Đakovo 1. 30+810 km, L=13,92 km

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Sanacija mosta preko rijeke Neretve u Metkoviću na državnoj cesti ozneke DC62, dionica 003, km 24+185

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Posljednje objave

Usluge
Stručni nadzor nad modernizacijom dekorativne rasvjete na mostu dr. F. Tuđmana u Dubrovniku na državnoj cesti oznake DC8
Usluge
Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije državne ceste oznake DC34 u dionici od obilaznice Valpova do Osijeka, faza II, duljine 2,7 kilometara
Usluge
Izrada prometnog elaborata povećanja sigurnosti motociklista na državnoj cesti oznake DC8, dionica Lukovo Šugarje-GP Klek