Kompletan nadzor nad radovima sanacije klizišta i propusta na državnoj cesti oznake DC36, Orleković-Letovanić, dionica 002 u km 14+400

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru

Sanacija klizišta i propusta na državnoj cesti oznake DC36, Orleković-Letovanić, dionica 002 u km 14+400

Izvanredno održavanje kolnika i dilatacijskih naprava nadvožnjaka preko željezničke pruge Dugo Selo-Koprivnica, na državnoj cesti oznake DC2 u Koprivnici, duljine 104 m

Prostorno-prometno-građevinska studija cestovne mreže na širem području grada Gline

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru

Izvanredno održavanje kolnika državne ceste oznake DC3, Breznički Hum-Breznica, dionica 007 od km 9+130 do km 9+377 i dionica 008 od km 0+000 do km 2+060, ukupne duljine 2,3 km sa uređenjem oborinske odvodnje i izgradnjom pješačkih staza

Studija varijantnih rješenja brze ceste DC10, dionica Koprivnica-Gola (gr. R. Mađarske)

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru

Posljednje objave

Radovi
Izvedba dodatnih zaštitnih arheoloških istraživanja na području križanja Širina
Radovi
Izgradnja sjevernog kolnika spojne ceste čvor „Sisak" - Sisak od km cca 0+000 SC1 do km cca 2+650 SC1
Usluge
Izrada geod. i fotogr. podloga u svrhu izrade procjene utjecaja na svjetsku baštinu (HIA studija) i izrada HIA Studije za područje spomeničke cjeline Dubrovnik