Platforma i pripadne komponente za centralnu internu i vanjsku ovjeru dokumenata digitalnim potpisom

Izrada studije za definiranje idejnih rješenja izgradnje i uređenja pratećih uslužnih objekata na dijelu primarne mreže državnih cesta

Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije postojećeg T raskrižja državne ceste oznake DC206 s nerazvrstanom cestom za poduzetničkom zonom u naselju Hum na Sutli u kružno raskrižje

Kompletan nadzor nad radovima izvanrednog održavanja državne ceste oznake DC229, dionica Zagorska Sela-DC205 (GP Razvor) duljine 4 km

Kompletan nadzor nad radovima izgradnje fekalne kanalizacije te izvanrednog održavanja državne ceste oznake DC56 sa dogradnjom pješačko-biciklističke staze, dionica Skradin-ulaz u NP Krka, uključujući rekonstrukciju mosta "Skradin" (Rivina Jaruga)

Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije raskrižja Zaton na državnoj cesti oznake DC8 kod Šibenskog mosta

Posljednje objave

Radovi

Sanacija Obedskog mosta na državnoj cesti oznake DC36, dionica 002, u km 21+820

Radovi

Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC74 i županijske ceste oznake ŽC2258 u naselju Bednja sa rekonstrukcijom mosta preko rijeke Bednje

Usluge

IMPLEMENTACIJA DODATNIH FUNKCIONALNOSTI SUSTAVA SAP, REDOVNO ODRŽAVANJE, KONZULTANTSKA PODRŠKA, EDUKACIJE I KONVERZIJA VALUTE (KUNE U EUR)