Usluge

Izrada izmjene idejne i glavne projektne dokumentacije, provedba geodetskih i geotehničkih radova te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za dionicu TTTS – Dugi Rat sa spojnim cestama

Izrada akcijskog plana buke za državne ceste u Republici Hrvatskoj za 3. krug izvještavanja EK za 2016. godinu

Kompletan nadzor nad radovima sanacije kolnika državne ceste oznake DC 120 na otoku Mljetu

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru

Kompletan nadzor nad radovima izvanrednog održavanja državne ceste oznake DC 225 na području Općine Brdovec u duljini od 7.645 m

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru

Studija izvedivosti projekta: Novi ulaz u Split - čvor Vučevica na A1 - tunel Kozjak – čvor na DC8 - trajektna luka Split

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru

Izrada svih vrsta glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenje građevinske dozvole za BC Kašina – Zl. Bistrica, 1. faza, izgradnja jednog kolika od čvora Zlatar Bistrica do čvora/raskrižja u razini Marija Bistrica, duljine cca 2,27 km brze ceste i 1,3 km spojne ceste