Održavanje, usklađivanje sa zakonskim izmjenama i implementacija dodatnih funkcionalnosti sustava Centrix

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Stručni nadzor nad izvedbom revizijskih kolica na mostu "dr. Franja Tuđmana" na državnoj cesti oznake DC8 u Dubrovniku

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Kompletan nadzor nad rekonstrukcijom državne ceste oznake DC2 Vukovar-Opatovac-faza 3-Sotin-Opatovac duljine 4,952 km

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Izrada novelacije idejnog rješenja i izrada studije o utjecaju na okoliš s ishođenjem Rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš, izrada svih vrsta idejnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova s ishođenjem lokacijske dozvole za spojnu cestu od državne ceste DC 1 do planirane ceste: čvor Donja Zdenčina – Lasinja, duljine 4,1 km

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Kopmpletan nadzor nad radovima rekonstrukcije i izgradnje raskrižja državne ceste oznake DC306 s ulicom Put Biliga u Zadru

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Kompletan nadzor nad radovima na rekonstrukciji kolnika i sustava odvodnje državne ceste oznake DC1-kružni tok Logorište na dionici 010 od stacionaže 5+870 do km 6+300 ukupne duljine 430 m

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Posljednje objave

Radovi
Sanacija opasnog mjesta u Splitu na državnoj cesti oznake DC410, raskrižje B. Bušića i raskrižje Spinčićeva
Usluge
Održavanje, usklađivanje sa zakonskim izmjenama i implementacija dodatnih funkcionalnosti sustava Centrix
Radovi
Izvanredno održavanje kolnika na dionici državne ceste oznake DC3, dionica 017 od županijske ceste oznake ŽC5030 do čvora Kikovica, stac. 5+300-11+700, ukupne duljine 6.400,00 m