Izrada geod. i fotogr. podloga u svrhu izrade procjene utjecaja na svjetsku baštinu (HIA studija) i izrada HIA Studije za područje spomeničke cjeline Dubrovnik

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Nadzor nad izgradnjom sjevernog kolnika spojne ceste čvor „Sisak" - Sisak od km cca 0+000 SC1 do km cca 2+650 SC1

Novelacija idejnog rješenja i izrada studije o utjecaju na okoliš s ishođenjem Rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš za istočnu obilaznicu Kutine

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Kompletan nadzor nad radovima sanacije klizišta i propusta na državnoj cesti oznake DC36, Orleković-Letovanić, dionica 002 u km 14+400

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Prostorno-prometno-građevinska studija cestovne mreže na širem području grada Gline

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Studija varijantnih rješenja brze ceste DC10, dionica Koprivnica-Gola (gr. R. Mađarske)

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Posljednje objave

Radovi
Izvedba dodatnih zaštitnih arheoloških istraživanja na području križanja Širina
Radovi
Izgradnja sjevernog kolnika spojne ceste čvor „Sisak" - Sisak od km cca 0+000 SC1 do km cca 2+650 SC1
Usluge
Izrada geod. i fotogr. podloga u svrhu izrade procjene utjecaja na svjetsku baštinu (HIA studija) i izrada HIA Studije za područje spomeničke cjeline Dubrovnik