Kompletan nadzor nad sanacijom nestabilnih pokosa na državnoj cesti oznake DC1, dionica 016 Vrlika-Satrić u duljini 7 km na 11 pozicija

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru

NADZOR NAD IZGRADNJOM DIONICE BC, OKUČANI – GRANICA BiH, II. FAZA, DULJINE 4,07 km

Izrada izmjene i dopune lokacijske dozvole s provedbom geodetskih i geotehničkih istražnih radova, novelacijom glavnih projekata i ishođenjem građevinskih dozvola za obilaznicu Vukovara

Kompletan nadzor nad radovima izvanrednog održavanja državne ceste oznake DC512 na dionici Donja Gora-Ravča ukupne duljine zahvata cca 15 kilometara

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru

Izrada svih vrsta glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenje građevinske dozvole za sjeverni kolnik spojne ceste čvor "Sisak" - Sisak, od km cca 0+000 SC1 do km cca 2+650 SC1.

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru

Izrada idejnog rješenja i studije utjecaja na okoliš s ishođenjem Rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš, te izrada svih vrsta idejnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova s ishođenjem lokacijske dozvole za planiranu državnu cestu Zagvozd – Imotski, duljine cca 20 km

Posljednje objave

Radovi
Sanacija Starog pokretnog mosta Trogir na županijskoj cesti oznake ŽC6136
Usluge
Kompletan nadzor nad sanacijom nestabilnih pokosa na državnoj cesti oznake DC1, dionica 016 Vrlika-Satrić u duljini 7 km na 11 pozicija
Roba
Održavanje licenci SAP