Obilaznica Apševaca i Lipovca, PR usluge za projekt, uključivo završna konferencija

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru

Izrada novelacije SUO s ishođenjem Rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš, izrada svih vrsta idejnih i glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova i ishođenje lokacijske i građevinskih dozvola za izmještanje državne ceste DC206, obilaznica Krapine-Tkalci II, duljine približno 2,6 km

Izrada id. rješenja i El. zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš, te izrada idejnih projekata s ishođenjem LD za rek. u čvora Sveta Helena na D10

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru

Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta sa kompletnim upravnim postupkom za izgradnju i rekonstrukciju državne ceste oznake DC432 u Splitu (Solinska ulica)

Izgradnja nogostupa uz državnu cestu oznake DC8, dionica 012, u Posedarju

SERVISNO ODRŽAVANJE I POPRAVAK VOZILA – VOZILA U GARANTNOM ROKU VW/ŠKODA/AUDI

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru

Posljednje objave

Radovi
Zaštitna arheološka istraživanja prilikom izgradnje obilaznice Apševaca i Lipovca
Usluge
Obilaznica Apševaca i Lipovca, PR usluge za projekt, uključivo završna konferencija
Radovi
Sanacija pokosa na državnoj cesti oznake DC3, dionica 016 od km 7+820 do km 7+980, lokacija Špićunak