Kompletan nadzor nad radovima sanacije mosta Pokupsko na državnoj cesti oznake DC31, dionica 002, u km 3+699

PRUŽANJE TELEMATIČKIH I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH USLUGA U POKRETNOJ MREŽI

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN

Izvještajni poslovno analitički sustav, infrastruktura, licence, razvoj i implementacija

Izrada svih vrsta idejnih i glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenje lokacijske dozvole i građevinske dozvole za izgradnju nove državne ceste DC233 Hum na Sutli (DC206) – Mali Tabor (DC229) – poddionica III, u duljini cca L=2,73 km

Usluga stručnog nadzora nad radovima opremanja dijela obilaznice Omiša, dionica DC70 – most Cetina – Omiš - istok

Nadzor nad izgradnjom dionice čvora Mravince – čvor TTTS duljine 2,5 km sa spojnim cestama faza 4 i 5

Posljednje objave

Usluge
Kompletan nadzor nad radovima sanacije mosta Pokupsko na državnoj cesti oznake DC31, dionica 002, u km 3+699
Radovi
Sanacija mosta Pokupsko na državnoj cesti oznake DC31, dionica 002, u km 3+699
Radovi
Sanacija oštećenja kolničke konstrukcije na državnim cestama na području Sisačko - moslavačke županije