Kompletan nadzor nad sanacijom Starog pokretnog mosta Trogir na županijskoj cesti oznake ŽC6136

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Kompletan nadzor nad zgradnjom pješačkog pothodnika na državnoj cesti oznake DC1, dionica 016 (Knin-Sinj) u km 59+600 u Hrvacama

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Revizija godišnjih odvojenih i konsolidiranih financijskih izvještaja za 2020. godinu s najmanje dva međusobno neovisna revizorska društva

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

REDOVITO ODRŽAVANJE METEOROLOŠKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

SISTEMSKI SOFTVER – LICENCE

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Implementacija dodatnih funkcionalnosti sustava SAP

Posljednje objave

Usluge
Kompletan nadzor nad sanacijom Starog pokretnog mosta Trogir na županijskoj cesti oznake ŽC6136
Radovi
Rekonstrukcija državne ceste oznake DC213 od raskrižja Nemetin do kružnog raskrižja Aljmaš, od km 0+000 do km 12+300, I faza
Radovi
Sanacija klizišta Podaca na državnoj cesti oznake DC8/022 u km 6+200