Izrada izvedbenog projekta sanacije mosta Omiš na državnoj cesti oznake DC8

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste oznake DC42 na dionici Hambarište-Gomirje, duljine 3 km

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Kompletan nadzor nad radovima izvanrednog održavanja mosta Gromova u Sisku na državnoj cesti oznake DC37-Faza II

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju državne ceste oznake DC22, dionica Cubinec-Sveti Ivan Žabno, duljine 8,4 km, s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Izrada projektne dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste oznake DC7, dionica Kneževo-Beli Manastir, ukupne dužine 7,5 km

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta sa ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste oznake DC57, dionica 002, od km 0+000 do km 8+400, od križanja s državnom cestom oznake DC46 do izlaza iz naselja Nijemci

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Posljednje objave

Radovi Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC8, dionica 003 od km 1+000 do km 3+100, Pećina-Čeveljuša Radovi Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC1 na prolazu kroz Hrvace, od km 58+365 do km 59+273 sa rješenjem oborinske odvodnje Radovi Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC8, dionica 027, od km 22+430 do km 25+480 (Zaton Veliki-Štikovica) s izgradnjom autobusnih stajališta, nogostupa, odvodnje i javne rasvjete