Usluge

Kompletni nadzor nad izgradnjom pješačkih nathodnika na dionici Kaštel Gomilica – Kaštel Stari

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru

Kompletni nadzor nad izgradnjom brze ceste kroz Karlovac, Splitski pravac dionica: Mostanje - Vukmanički Cerovac od km 1+700 do km 7+876,50

Kompletni nadzor nad izgradnjom novog mosta i pristupne ceste preko rijeke Kupe u Pokupju D228 (bivša ŽC 3297)

Kompletan nadzor nad radovima na zaštiti kosine uz državnu cestu oznake DC66, dionica 003 od km 15+000 do km 24+000, Brseč-Moščenićka Draga

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru

Novelacija projektne dokumentacije za Srijemsku graničnu transverzalu, dionica Ilok – Lipovac, poddionice II, III

Izrada dopune idejnog rješenja i studije o utjecaju na okoliš za Obilaznicu Koprivnice duljine cca l=24,00 km

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru