Usluge

Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju državne ceste oznake DC22, dionica Cubinec-Sveti Ivan Žabno, duljine 8,4 km, s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Izrada projektne dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste oznake DC7, dionica Kneževo-Beli Manastir, ukupne dužine 7,5 km

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta sa ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste oznake DC57, dionica 002, od km 0+000 do km 8+400, od križanja s državnom cestom oznake DC46 do izlaza iz naselja Nijemci

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste oznake DC519, dionica 001: od državne ceste oznake DC213 do Borova, duljine 8,2 km (od km 0+000 do km 8+200)

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta sa ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste oznake DC43, dionica 004 od čvorišta Ivanić Grad (A3)-Trebovec-do čvorišta Rugvica (A3) ukupne duljine 18,79 km

Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije raskrižja državne ceste oznake DC3 (Soblinečke ulice), državne ceste oznake DC29 (Prepuštovečke ulice) i Šašinovečke ulice u Sesvetama

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru