Izrada svih vrsta idejnih i glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenje lokacijske dozvole i građevinske dozvole za obilaznicu Draga Bašćanska i Jurandvor, duljine 4 km.

Izrada svih vrsta idejnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenje lokacijske dozvole za Obilaznicu Pleternice, duljine cca 8 km

Izrada Studije utjecaja na okoliš Srijemsku graničnu transverzalu, dionica Ilok - Lipovac

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru

Novelacija projektne dokumentacije s upravnim postupkom za Rekonstrukciju DC66 u Puli, faza I

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru

Izrada novelacije idejnog rješenja i nove SUO s ishođenjem Rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš, izrada svih vrsta idejnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova i ishođenje lokacijske dozvole za Spojnu cestu Zlatar Bistrica - Breznički Hum, duljine cca 21,5 km

Nadzor nad izvođenjem radova izgradnje obilaznice Preloga

Posljednje objave

Radovi
Rekonstrukcija državne ceste oznake DC2 Vukovar-Opatovac-faza 3-Sotin-Opatovac duljine 4,952 km
Radovi
Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC8 sa priključkom za gospodarsku zonu „IK Murvica“ u Murvici Donjoj
Radovi
Rekonstrukcija raskrižja državnih cesta oznake DC38 i DC51 u naselju Brestovac