Izrada novelacije idejnog rješenja i nova SUO s prethodnom i glavnom ocjenom i ishođenjem Rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš, izrada svih vrsta idejnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova s ishođenjem lokacijske dozvole za dionicu Poljica-Sućuraj na otoku Hvaru, duljine cca 37 km

NADZOR NAD IZGRADNJOM ČVOR MRAVINCE – ČVOR TTTS DULJINE 2,5 KM SA SPOJNIM CESTAMA_FAZA 1, 2, 3.

Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s kompletnim upravnim postupkom za rekonstrukciju državne ceste oznake DC410 u Splitu, od raskrižja s Trondheimskom ulicom do raskrižja s Ulicom Slobode, duljine 2,8 km

Kompletni nadzor nad rekonstrukcijom državne ceste oznake DC5 Grubišno Polje-Veliki Zdenci, duljine 4,94 km

Kompletan nadzor nad sanacijom klizišta Podaca na državnoj cesti oznake DC8/022 u km 6+200

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru

Izrada izvedbenog projekta sanacije pokosa na državnoj cesti oznake DC219/001 od km 6+000 do km 7+500, lokacija Sutina-Lučane

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru

Posljednje objave

Radovi
Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC1 (Ulica bana Jelačića) i lokalne ceste oznake LC67041 (Ulica Put pazara) u Sinju
Radovi
Sanacija klizišta na državnoj cesti oznake DC44, dionica 003 od km 9+700 do km 9+900, lokacija Brščak
Radovi
Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC116 i županijske ceste oznake ŽC6280 na otoku Hvaru