Trenutno nema aktivnih postupaka nabave po smjernicama međunarodnih institucija.

Posljednje objave

Radovi
Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC25, dionica 002 (Budačka ulica u Gospiću) duljine 1,8 km
Radovi
Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC512 na dionici Donja Gora-Ravča ukupne duljine zahvata cca 15 kilometara
Radovi
Rekonstrukcija državne ceste oznake DC5, Grubišno Polje-Veliki Zdenci, duljine 4,94 km