Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC229, dionica Miljana-Hum na Sutli, ukupne duljine 4284 m

ICT resursi za Poslovni informacijski sustav – SAP S4 HANA

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Nabava auto guma

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Nabava i isporuka soli za ceste i soli za ceste za silose za razdoblje od dvije godine

NABAVA SPECIJALNOG VOZILA ZA INSPEKCIJU CESTOVNE MREŽE

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Nabava, isporuka i montaža automatskih stacionarnih brojila prometa (ABP) te odgovarajuće programske podrške

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Posljednje objave

Radovi Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC8, dionica 003 od km 1+000 do km 3+100, Pećina-Čeveljuša Radovi Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC1 na prolazu kroz Hrvace, od km 58+365 do km 59+273 sa rješenjem oborinske odvodnje Radovi Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC8, dionica 027, od km 22+430 do km 25+480 (Zaton Veliki-Štikovica) s izgradnjom autobusnih stajališta, nogostupa, odvodnje i javne rasvjete