Nabava vaga za mjerenje osovinskog opterećenja i WIM uređaja

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Elektronička oprema - HARDVER

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC229, dionica Miljana-Hum na Sutli, ukupne duljine 4284 m

ICT resursi za Poslovni informacijski sustav – SAP S4 HANA

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Nabava auto guma

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Nabava i isporuka soli za ceste i soli za ceste za silose za razdoblje od dvije godine

Posljednje objave

Usluge
Kompletan nadzor nad radovima izvanrednog održavanja mosta Pregrada na državnoj cesti oznake DC206, dionica 001 od stacionaže 12+731 do stacionaže 12+747 te državne ceste oznake DC206, dionica 001 od stacionaže 12+747 do stacionaže 12+930
Usluge
Kompletan nadzor nad radovima izvanrednog održavanja državne ceste oznake DC9 na prolazu kroz Metković od km 1+400 do km 3+800 (l=2.400 m)
Usluge
Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije i dogradnje dijela državne ceste oznake DC409 i Ulice Put Divulja na lokaciji zračne luke Split