Elektronička oprema-hardver

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

NABAVA OPSKRBE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Kasko osiguranje vozila

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

ICT resursi za Poslovni informacijski sustav – SAP S4 HANA

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Nabava auto guma

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Nabava, isporuka i montaža automatskih stacionarnih brojila prometa (ABP) te odgovarajuće programske podrške

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Posljednje objave

Usluge
Kompletan nadzor nad sanacijom Starog pokretnog mosta Trogir na županijskoj cesti oznake ŽC6136
Radovi
Rekonstrukcija državne ceste oznake DC213 od raskrižja Nemetin do kružnog raskrižja Aljmaš, od km 0+000 do km 12+300, I faza
Radovi
Sanacija klizišta Podaca na državnoj cesti oznake DC8/022 u km 6+200