Roba

Nabava i isporuka soli za ceste i soli za ceste za silose za razdoblje od dvije godine

Izgradnja građevine infrastrukturne namjene-izgradnja javne rasvjete na dijelovima državne ceste oznake DC2 na području Grada Đurđevca

NABAVA SPECIJALNOG VOZILA ZA INSPEKCIJU CESTOVNE MREŽE

Nabava, isporuka i montaža automatskih stacionarnih brojila prometa (ABP) te odgovarajuće programske podrške

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru

Nabava opskrbe električne energije

Kategorija: Roba

Predmet: Rekonstrukcija postojećih zidova za zaštitu od buke na obilaznici Velike Gorice na D 31 sa spojem na D 408

Datum objave u EOJN:

Datum početka (prethodno savjetovanje): 08.06.2017

Datum završetka (prethodno savjetovanje): 14.06.2017

VIšE INFORMACIJA