Isporuka goriva za motorna vozila

Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC56 kroz naselje Prugovo u dužini od cca 3,5 km

Elektronička oprema-hardver

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru

Nabava opskrbe električne energije

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru

NABAVA, ISPORUKA I MONTAŽA AUTOMATSKIH STACIONARNIH BROJILA PROMETA (ABP) TE ODGOVARAJUĆE PROGRAMSKE PODRŠKE

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru

Kompletan nadzor nad rekonstrukcijom državne ceste oznake DC213 od raskrižja Nemetin do kružnog raskrižja Aljmaš, od km 0+000 do km 12+300, I faza

Posljednje objave

Radovi
Izvedba dodatnih zaštitnih arheoloških istraživanja na području križanja Širina
Radovi
Izgradnja sjevernog kolnika spojne ceste čvor „Sisak" - Sisak od km cca 0+000 SC1 do km cca 2+650 SC1
Usluge
Izrada geod. i fotogr. podloga u svrhu izrade procjene utjecaja na svjetsku baštinu (HIA studija) i izrada HIA Studije za područje spomeničke cjeline Dubrovnik