Revizija godišnjih odvojenih i konsolidiranih financijskih izvještaja za 2021. godinu-dva revizorska društva

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Elektronička oprema-hardver

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Elektronička oprema-hardver

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Nabava opskrbe električne energije

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

NABAVA, ISPORUKA I MONTAŽA AUTOMATSKIH STACIONARNIH BROJILA PROMETA (ABP) TE ODGOVARAJUĆE PROGRAMSKE PODRŠKE

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Kompletan nadzor nad rekonstrukcijom državne ceste oznake DC213 od raskrižja Nemetin do kružnog raskrižja Aljmaš, od km 0+000 do km 12+300, I faza

Posljednje objave

Radovi
Rekonstrukcija državne ceste oznake DC2 Vukovar-Opatovac-faza 3-Sotin-Opatovac duljine 4,952 km
Radovi
Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC8 sa priključkom za gospodarsku zonu „IK Murvica“ u Murvici Donjoj
Radovi
Rekonstrukcija raskrižja državnih cesta oznake DC38 i DC51 u naselju Brestovac