Nabava i isporuka soli za ceste i soli za ceste za silose za razdoblje od jedne godine

Nabava vaga i Wim uređaja za mjerenje osovinskog opterećenja

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC56 kroz naselje Prugovo u dužini od cca 3,5 km

Elektronička oprema-hardver

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Nabava opskrbe električne energije

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

NABAVA, ISPORUKA I MONTAŽA AUTOMATSKIH STACIONARNIH BROJILA PROMETA (ABP) TE ODGOVARAJUĆE PROGRAMSKE PODRŠKE

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Posljednje objave

Usluge
Nabava, doprema i opremanje prometnih znakova RFID oznakama s uspostavom cjelovitog sustava automatskog prepoznavanja i održavanje ugrađenih RFID oznaka
Roba
Nabava i isporuka soli za ceste i soli za ceste za silose za razdoblje od jedne godine
Usluge
KASKO OSIGURANJE VOZILA