Roba

ICT resursi za Poslovni informacijski sustav – SAP S4 HANA

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Nabava auto guma

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Nabava i isporuka soli za ceste i soli za ceste za silose za razdoblje od dvije godine

Izgradnja građevine infrastrukturne namjene-izgradnja javne rasvjete na dijelovima državne ceste oznake DC2 na području Grada Đurđevca

NABAVA SPECIJALNOG VOZILA ZA INSPEKCIJU CESTOVNE MREŽE

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Nabava, isporuka i montaža automatskih stacionarnih brojila prometa (ABP) te odgovarajuće programske podrške

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru