Nabava i isporuka soli za ceste i soli za ceste za silose za razdoblje od jedne godine

Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC56 kroz naselje Prugovo u dužini od cca 3,5 km

Elektronička oprema-hardver

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru

Nabava opskrbe električne energije

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru

NABAVA, ISPORUKA I MONTAŽA AUTOMATSKIH STACIONARNIH BROJILA PROMETA (ABP) TE ODGOVARAJUĆE PROGRAMSKE PODRŠKE

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru

Kompletan nadzor nad rekonstrukcijom državne ceste oznake DC213 od raskrižja Nemetin do kružnog raskrižja Aljmaš, od km 0+000 do km 12+300, I faza

Posljednje objave

Radovi
Semaforizacija raskrižja državne ceste oznake DC409 i Ulice Dr. Franje Tuđmana u Kaštel Štafiliću
Usluge
Nadzor nad rekonstrukcijom na početku spojne ceste DC1 do nerazvrstanih cesta NC212300 i NC209800 kod Krapine, (raskrižje s kružnim tokom prometa) duljine cca 300 m
Usluge
Kompletan nadzor nad radovima sanacije niza od 8 klizišta na državnoj cesti oznake DC36, Orlekovići-Letovanić, dionica 002, od km 8+180 do km 23+310