Radovi

Sanacija klizišta Plavić na državnoj cesti oznake DC229 u km 18+100

IZVANREDNO ODRŽAVANJE KOLNIKA DRŽAVNE CESTE OZNAKE DC51, DIONICA 002, STACIONAŽA OD 12+500 DO 18+000 KM, DULJINE 5,500 KM U BAĆIN DOLU

Izvanredno održavanje dijela nogostupa uz državnu cestu oznake DC8 u Novom Vinodolskom, dionica 006 od km 21+280 do 21+560

RUŠENJE OBJEKATA NA TRASI DC403

IZGRADNJA DIONICE BC: OKUČANI – GRANICA BiH/II. FAZA, DULJINE 4,07 km

Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC55, dionica 003, od km 0+000 (čvorište s A3) do km 5+360 (križanje s DC214), u duljini od 5.360 m