Sanacija klizišta Podgora na državnoj cesti oznake DC8, dionica 021 u km 6+000

Izgradnja nadcestarije sa zimskom bazom i pratećim sadržajima u Valpovu

Izgradnja pješačkog pothodnika na državnoj cesti oznake DC1, dionica 016 (Knin-Sinj) u km 59+600 u Hrvacama

Sanacija pokosa sa uređenjem nogostupa uz državnu cestu oznake DC8, od km 2+500 do km 2+607 u naselju Tučepi

Ugradnja, usklađenje i izmjena postojećeg stanja prometne opreme, zaštitno-odbojnih ograda na državnoj cesti oznake DC53, na dionici 003, na dijelu ceste preko planine Krndije

Rekonstrukcija kolektora oborinske odvodnje i nogostupa u ulici Bana Jelačića u Orebiću (DC414) od tržnice do potoka Brguljica

Posljednje objave

Usluge
Kompletan nadzor nad radovima izvanrednog održavanja mosta Pregrada na državnoj cesti oznake DC206, dionica 001 od stacionaže 12+731 do stacionaže 12+747 te državne ceste oznake DC206, dionica 001 od stacionaže 12+747 do stacionaže 12+930
Usluge
Kompletan nadzor nad radovima izvanrednog održavanja državne ceste oznake DC9 na prolazu kroz Metković od km 1+400 do km 3+800 (l=2.400 m)
Usluge
Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije i dogradnje dijela državne ceste oznake DC409 i Ulice Put Divulja na lokaciji zračne luke Split