Izgradnja državne ceste D233 Hum na Sutli (D206)-Mali Tabor (D229), II. poddionica u duljini 1,5 km

Rekonstrukcija raskrižja državne ceste DC8 i lokalne ceste LC65059 u Šibeniku – čvor Rokići, dužine cca 2,5 km

Izgradnja istočne obilaznice Novog Marofa, duljine cca. 4,5 km

Izgradnja obilaznice Belog Manastira, duljine cca 3,2 km

Izvanredno održavanje kolnika ugradnjom tankoslojnih prevlaka (mikroasfalt) na državnoj cesti oznake DC3, dionica 016 Rogozno-Kraljev Jarak od km 11+600 do km 13+600, duljine 2.000 m i na državnoj cesti oznake DC8, dionica 004 vijadukt Piramida od km 1+700 do km 2+221, duljine 520 m, dionica 006 Šmrika-Jadranovo, od km 0+750 do km 6+050, duljine 5.300 m i dionica 006 Jadranovo-Crikvenica, od km 6+050 do km 13+850, duljine 7.800 m

Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC9 na prolazu kroz Metković od km 1+400 do km 3+800 (l=2.400 m)

Posljednje objave

Radovi
Izgradnja državne ceste D233 Hum na Sutli (D206)-Mali Tabor (D229), II. poddionica u duljini 1,5 km
Radovi
Rekonstrukcija raskrižja državne ceste DC8 i lokalne ceste LC65059 u Šibeniku – čvor Rokići, dužine cca 2,5 km
Radovi
Izgradnja istočne obilaznice Novog Marofa, duljine cca. 4,5 km