Radovi

NACRT-DON-R-DC1-Grab-Vučipolje

Izgradnja nogostupa uz državnu cestu oznake DC1 u naselju Karakašica, Sinj, u dužini od cca 300 metara

Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC8, dionica 021, Makarska-Drvenik, od km 2+500 do km 2+607 s izgradnjom sjevernog nogostupa i sanacijom pokosa u Tučepima

Rekonstrukcija cestovne rasvjete na državnoj cesti oznake DC8, dionica Solinske zaobilaznice

Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC2 i županijske ceste oznake ŽC2053 u Trnovcu Bartolovečkom

Rekonstrukcija dionice državne ceste DC75, dionica Avenija Grada Vukovara (bivša Kolodvorska) 2. i 4. faza te izgradnja spojnog kanala oborinske odvodnje državne ceste oznake DC75 sa umaškim potokom u Umagu