Radovi

Uređenje raskrižja državne ceste oznake DC 106 i županijske ceste oznake ŽC 6007 u mjestu Ražanac

IZGRADNJA PRISTUPNIH CESTA MOSTU PELJEŠAC, NAPAJANJE I OPREMANJE DIONICE DUBOKA – SPARAGOVIĆI,ZARADEŽE

Sanacija kolnika državne ceste oznake DC 120 na otoku Mljetu

Radovi na rekonstrukciji raskrižja Srebreno-izmještanje magistralnog cjevovoda

Sanacija mosta Konak III i izvanredno održavanje državne ceste oznake DC 26, od km 1+580do km 2+010, na području Općine Dubrava u Zagrebačkoj županiji

Sanacija poklopaca revizijskih okana na državnoj cesti oznake DC 1, brza cesta Solin-Klis (istočni kolnik)