Izgradnja obilaznice grada Vukovara, poddionica od čvora „Bršadin sjever“ (križanje sa D55) do čvorišta „Lužac“ (uključujući čvorište „Lužac“ i spoj na Ž4138) u km 2+320-jedan kolnik duljine cca 5,6 km

Sanacija klizišta Podgora na državnoj cesti oznake DC8, dionica 021 u km 6+000

Izgradnja nadcestarije sa zimskom bazom i pratećim sadržajima u Valpovu

Izgradnja pješačkog pothodnika na državnoj cesti oznake DC1, dionica 016 (Knin-Sinj) u km 59+600 u Hrvacama

Sanacija pokosa sa uređenjem nogostupa uz državnu cestu oznake DC8, od km 2+500 do km 2+607 u naselju Tučepi

Ugradnja, usklađenje i izmjena postojećeg stanja prometne opreme, zaštitno-odbojnih ograda na državnoj cesti oznake DC53, na dionici 003, na dijelu ceste preko planine Krndije

Posljednje objave

Radovi
Izgradnja obilaznice grada Vukovara, poddionica od čvora „Bršadin sjever“ (križanje sa D55) do čvorišta „Lužac“ (uključujući čvorište „Lužac“ i spoj na Ž4138) u km 2+320-jedan kolnik duljine cca 5,6 km
Roba
Kasko osiguranje vozila
Usluge
Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta izvanrednog održavanja državne ceste oznake DC8, dionica 006, Kozica (Novi Vinodolski)-Senj, duljine 7,9 km