Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC2, dionica 011, Južna obilaznica Osijeka, sjeverni kolnik od čvora Josipovac do čvora Nemetin, L=19,23 km

Rekonstrukcija državne ceste D8 u Vodicama, križanja i pješačke staze - II faza, duljine cca 920 m

Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC544, ukupne duljine 2,4 km u Bjelovaru

Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC99, na poddionici raskrižje Čokovo-ulaz u naselje Bribir, dužine 740m

Izvođenje radova na sanaciji opasnog mjesta Rakov Potok na državnoj cesti oznake DC1

Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC218 i županijske ceste oznake ŽC5218 u Donjem Lapcu

Posljednje objave

Usluge
Nabava, doprema i opremanje prometnih znakova RFID oznakama s uspostavom cjelovitog sustava automatskog prepoznavanja i održavanje ugrađenih RFID oznaka
Roba
Nabava i isporuka soli za ceste i soli za ceste za silose za razdoblje od jedne godine
Usluge
KASKO OSIGURANJE VOZILA