Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC25, dionica 002 (Budačka ulica u Gospiću) duljine 1,8 km

Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC512 na dionici Donja Gora-Ravča ukupne duljine zahvata cca 15 kilometara

Rekonstrukcija državne ceste oznake DC5, Grubišno Polje-Veliki Zdenci, duljine 4,94 km

Izgradnja obilaznice grada Vukovara, poddionica od čvora „Bršadin sjever“ (križanje sa D55) do čvorišta „Lužac“ (uključujući čvorište „Lužac“ i spoj na Ž4138) u km 2+320-jedan kolnik duljine cca 5,6 km

Izgradnja nadcestarije sa zimskom bazom i pratećim sadržajima u Valpovu

Izgradnja pješačkog pothodnika na državnoj cesti oznake DC1, dionica 016 (Knin-Sinj) u km 59+600 u Hrvacama

Posljednje objave

Radovi
Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC25, dionica 002 (Budačka ulica u Gospiću) duljine 1,8 km
Radovi
Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC512 na dionici Donja Gora-Ravča ukupne duljine zahvata cca 15 kilometara
Radovi
Rekonstrukcija državne ceste oznake DC5, Grubišno Polje-Veliki Zdenci, duljine 4,94 km