Sanacija mosta preko rijeke Neretve u Metkoviću na državnoj cesti ozneke DC62, dionica 003, km 24+185

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru

Radovi na sanaciji opasnog mjesta GP Županja na DC55

Izgradnja nogostupa uz državnu cestu oznake DC1, od km 62+300 do km 62+600, kao spoja već izrađenih nogostupa od općine Hrvace do Grada Sinja

Rekonstrukcija postojećeg raskrižja državnih cesta oznaka DC7 i DC38 sa županijskom cestom oznake ŽC4147 u raskrižje s kružnim tokom – sanacija opasnog mjesta Đakovo 2.

Rekonstrukcija postojećeg raskrižja državnih cesta oznaka DC7 i DC515 sa županijskom cestom oznake ŽC4145 u raskrižje s kružnim tokom – sanacija opasnog mjesta Đakovo 1

Nabava, isporuka i montaža opreme za povećanje sigurnosti motociklista na državnoj cesti oznake DC8

Posljednje objave

Usluge
Stručni nadzor nad modernizacijom dekorativne rasvjete na mostu dr. F. Tuđmana u Dubrovniku na državnoj cesti oznake DC8
Usluge
Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije državne ceste oznake DC34 u dionici od obilaznice Valpova do Osijeka, faza II, duljine 2,7 kilometara
Usluge
Izrada prometnog elaborata povećanja sigurnosti motociklista na državnoj cesti oznake DC8, dionica Lukovo Šugarje-GP Klek