Sanacija klizišta Podgora na državnoj cesti oznake DC8, dionica 021 u km 6+000

Izgradnja nadcestarije sa zimskom bazom i pratećim sadržajima u Valpovu

Izgradnja pješačkog pothodnika na državnoj cesti oznake DC1, dionica 016 (Knin-Sinj) u km 59+600 u Hrvacama

Sanacija pokosa sa uređenjem nogostupa uz državnu cestu oznake DC8, od km 2+500 do km 2+607 u naselju Tučepi

Ugradnja, usklađenje i izmjena postojećeg stanja prometne opreme, zaštitno-odbojnih ograda na državnoj cesti oznake DC53, na dionici 003, na dijelu ceste preko planine Krndije

Rekonstrukcija kolektora oborinske odvodnje i nogostupa u ulici Bana Jelačića u Orebiću (DC414) od tržnice do potoka Brguljica

Posljednje objave

Roba
Kasko osiguranje vozila
Usluge
Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta izvanrednog održavanja državne ceste oznake DC8, dionica 006, Kozica (Novi Vinodolski)-Senj, duljine 7,9 km
Usluge
Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste oznake DC200 na dionici Plovanija-Buje, duljine 6,2 km