Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC8, dionica 003 od km 1+000 do km 3+100, Pećina-Čeveljuša

Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC1 na prolazu kroz Hrvace, od km 58+365 do km 59+273 sa rješenjem oborinske odvodnje

Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC8, dionica 027, od km 22+430 do km 25+480 (Zaton Veliki-Štikovica) s izgradnjom autobusnih stajališta, nogostupa, odvodnje i javne rasvjete

Izvanredno održavanje nadvožnjaka Đurmanec na državnoj cesti oznake DC1, dionica 002 u km 0+315 i dijela ceste u cestovnom čvoru duljine 500 m

Izvanredno održavanje hodnika i ograde mosta Jezerane na državnoj cesti oznake DC23 u km 23+524

Rekonstrukcija državne ceste oznake DC422, dionica Zračna luka Zadar-spoj na županijsku cestu ŽC6040

Posljednje objave

Radovi Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC8, dionica 003 od km 1+000 do km 3+100, Pećina-Čeveljuša Radovi Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC1 na prolazu kroz Hrvace, od km 58+365 do km 59+273 sa rješenjem oborinske odvodnje Radovi Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC8, dionica 027, od km 22+430 do km 25+480 (Zaton Veliki-Štikovica) s izgradnjom autobusnih stajališta, nogostupa, odvodnje i javne rasvjete