Radovi

Izvanredno održavanje tunela Mravince na državnoj cesti oznake DC8-hidrantska mreža

Rekonstrukcija raskrižja "Trešnjevka" (raskrižje državnih cesta oznaka DC1 i DC310) u Jastrebarskom

Sanacija klizišta Plavić na državnoj cesti oznake DC229 u km 18+100

IZVANREDNO ODRŽAVANJE KOLNIKA DRŽAVNE CESTE OZNAKE DC51, DIONICA 002, STACIONAŽA OD 12+500 DO 18+000 KM, DULJINE 5,500 KM U BAĆIN DOLU

Izvanredno održavanje dijela nogostupa uz državnu cestu oznake DC8 u Novom Vinodolskom, dionica 006 od km 21+280 do 21+560

RUŠENJE OBJEKATA NA TRASI DC403