Sanacija mosta Pokupsko na državnoj cesti oznake DC31, dionica 002, u km 3+699

Sanacija oštećenja kolničke konstrukcije na državnim cestama na području Sisačko - moslavačke županije

Radovi opremanja dijela obilaznice Omiša, dionica DC70 – most Cetina – Omiš – istok,

Rekonstrukcija podvožnjaka ispod željezničke pruge na državnoj cesti oznake DC517 u Belom Manastiru

Izgradnja zamjenskog mosta preko rijeke Vučice na državnoj cesti oznake DC517, dionica 003, sa pristupnim cestama i novim raskrižjem sa županijskom cestom oznake ŽC4060

Sanacija klizišta i potpornog zida Sučević na državnoj cesti oznake DC1, dionica 015

Posljednje objave

Usluge
Kompletan nadzor nad radovima sanacije mosta Pokupsko na državnoj cesti oznake DC31, dionica 002, u km 3+699
Radovi
Sanacija mosta Pokupsko na državnoj cesti oznake DC31, dionica 002, u km 3+699
Radovi
Sanacija oštećenja kolničke konstrukcije na državnim cestama na području Sisačko - moslavačke županije