Radovi

Izvanredno održavanje asfaltnog kolnika državne ceste oznake DC227, dionica GP Banfi-Štrigova, duljine 2,7 km

Izvanredno održavanje kolnika državne ceste oznake DC53, dionica 003, stacionaža od 0+000 do 4+300 km, duljine 4,300 km

Sanacija klizišta na državnoj cesti oznake DC525 u mjestu Grižići

Izmjena i dopuna postojećeg stanja prometne signalizacije i opreme u svrhu povećanja sigurnosti svih učesnika u prometu na državnoj cesti oznake DC32, dionica 002, Delnice-Crni Lug duljine 10.700 m od km 30+170 do km 40+870

Dogradnja nogostupa uz južni rub kolnika državne ceste oznake DC56 u Donjem Muću

Izgradnja prometnice Laškovica-Kistanje