Trenutno nema aktivnih postupaka nabave po smjernicama međunarodnih institucija.

Posljednje objave

Radovi
IZGRADNJA DIONICE MRAVINCE–ČVOR TTTS, DULJINE 2,5 KM SA SPOJNIM CESTAMA FAZA 1, 2, 3
Radovi
Izvanredno održavanje mosta Jarče Polje na državnoj cesti oznake DC3, dionica 012, u km 6+735
Radovi
Izvanredno održavanje mosta preko potoka Kutinica na državnoj cesti oznake DC45 u Kutini