Radovi

Izgradnja obilaznice Čakovca, I. faza, duljine 1,64 km

Izgradnja rampe s istočnog kolnika Ulice zbora narodne garde na nadvožnjak u smjeru Solina

Sanacija klizišta Laz 17 na državnoj cesti oznake DC 29 u km 34+240

Prometni znakovi, signalizacija i oprema prilikom rekonstrukcije državne ceste DC537 u dionici od naselja Slakovci (DC46) do raskrižja sa županijskom cestom ŽC4172

Rekonstrukcija državne ceste D1 na dionici od D205 do ŽC2195 (uz industrijsku zonu u Zaboku), duljine 3,2 km

Izgradnja spojne ceste: Istarski ipsilon (čvor Rogovići) – Lindarski Križ (D64), l=6,2 km