Rekonstrukcija državne ceste oznake DC76, dionica Zagvozd-Grubine, s izgradnjom priključka za pretovarnu stanicu

Zaštitna arheološka istraživanja prilikom izvođenja radova na izgradnji dionice čvor Mravince-TTTS, duljine 2,5 km sa spojnim cestama, faza 1,2,3

Rekonstrukcija državne ceste oznake DC213 od raskrižja Nemetin do kružnog raskrižja Aljmaš, od km 0+000 do km 12+300, I faza

Sanacija klizišta Podaca na državnoj cesti oznake DC8/022 u km 6+200

Sanacija Starog pokretnog mosta Trogir na županijskoj cesti oznake ŽC6136

Izgradnja državne ceste: Čvor Donja Zdenčina (A1) – most na Kupi kod Lasinje, faze 1., 3., 4. i 6.

Posljednje objave

Radovi
Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC1 (Ulica bana Jelačića) i lokalne ceste oznake LC67041 (Ulica Put pazara) u Sinju
Radovi
Sanacija klizišta na državnoj cesti oznake DC44, dionica 003 od km 9+700 do km 9+900, lokacija Brščak
Radovi
Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC116 i županijske ceste oznake ŽC6280 na otoku Hvaru