Radovi

IZGRADNJA DIONICE BC: OKUČANI – GRANICA BiH/II. FAZA, DULJINE 4,07 km

Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC55, dionica 003, od km 0+000 (čvorište s A3) do km 5+360 (križanje s DC214), u duljini od 5.360 m

Izvanredno održavanje mosta Gromova u Sisku na državnoj cesti oznake DC37-Faza II

Sanacija pokosa na državnoj cesti oznake DC8, dionica 018 u km 19+625 na predjelu Duće-Luka

Rekonstrukcija raskrižja na državnoj cesti oznake DC3 u centru Grada Sveti Ivan Zelina

Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC3 (Soblinečke ulice), državne ceste oznake DC29 (Prepuštovečke ulice) i Šašinovečke ulice u Sesvetama