IZGRADNJA DIONICE BC, OKUČANI – GRANICA BiH, II. FAZA, DULJINE 4,07 km

Interventno poboljšanje stanja mostova Stari Jadro i Novi Jadro na državnoj cesti oznake DC8

Sanacija nestabilnih pokosa na državnoj cesti oznake DC1, dionica 016 Vrlika-Satrić u duljini 7 km na 11 pozicija

Izvanredno održavanje kolnika i dilatacijskih naprava mosta "Hrvatskog bana Josipa Jelačića" preko rijeke Drave na državnoj cesti oznake DC3, dionica 005, od km 6+192 do km 6+435, duljine 243 m

Izvanredno održavanje kolnika državne ceste oznake DC41, dionica 001, Šoderica (spoj sa LC26031)-Botovo, od km 13+150 do km 16+600 duljine 3,45 km

Izgradnja brze ceste Bjelovar-Virovitica-GP Terezino Polje (Mađarska), etapa 3, čvor Špišić Bukovica – čvor Virovitica; Čvor Virovitica

Posljednje objave

Radovi
Sanacija Starog pokretnog mosta Trogir na županijskoj cesti oznake ŽC6136
Usluge
Kompletan nadzor nad sanacijom nestabilnih pokosa na državnoj cesti oznake DC1, dionica 016 Vrlika-Satrić u duljini 7 km na 11 pozicija
Roba
Održavanje licenci SAP