Radovi

Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC8, dionica 021, Makarska-Drvenik, od km 2+500 do km 2+607 s izgradnjom sjevernog nogostupa i sanacijom pokosa u Tučepima

Izvanredno održavanje dijela nogostupa uz državnu cestu oznake DC8 u Novom Vinodolskom, dionica 006 od km 21+280 do 21+560

Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC1, lokalne nerazvrstane ceste oznake LC67040 (Ul. M. Buljana) i Matića ulica u Sinju

Sanacija mosta preko rijeke Golinje na državnoj cesti oznake DC31 u naselju Donje Taborište

Sanacija klizišta Laz 14 i Laz 15 na državnoj cesti oznake DC 29 od km 31+256 do km 31+405

Izgradnja biciklističke staze uz državnu cestu oznake DC8 između mjesta Sv. Petar i Turanj