Izgradnja kružnog raskrižja na državnoj cesti oznake DC75, dionica 003 na križanju sa županijskom cestom oznake ŽC5040-Stancija Bleki

Rekonstrukcija državne ceste oznake DC47 dionica Lipik-Dobrovac, L=2,7 km

Izvanredno održavanje nasipa i kamene obloge mosta Jezerane na državnoj cesti oznake DC23 u km 23+524

Sanacija nadvožnjaka Sučević na državnoj cesti oznake DC1, dionica 015

Izvanredno održavanje kolnika na dionici državne ceste oznake DC8 dionica Bakar-Šmrika duljine 6.350 m

Izrada pješačke staze sa servisnom prometnicom u općini Župa dubrovačka, lokacija Zavrelje-Astarea

Posljednje objave

Radovi
Rekonstrukcija državne ceste oznake DC5, dionica 006, izgradnja 2 (dva) autobusna ugibališta u naselju Dubovac
Radovi
Izvedba revizijskih kolica na mostu "dr. Franja Tuđmana" na državnoj cesti oznake DC8 u Dubrovniku
Usluge
Kompletan nadzor nad rekonstrukcijom državne ceste oznake DC2 Vukovar-Opatovac-faza 3-Sotin-Opatovac duljine 4,952 km