Rekonstrukcija kolektora oborinske odvodnje i nogostupa u ulici Bana Jelačića u Orebiću (DC414) od tržnice do potoka Brguljica

Izgradnja odmorišta za teška teretna vozila uz državnu cestu oznake DC517 u Belišću (k.č.br.2105, k.o. Belišće)

Rekonstrukcija Atlagića mosta na državnoj cesti oznake DC33 u Kninu

Rekonstrukcija raskrižja ulica Ljudevita Gaja, Petra Preradovića i Petra Krešimira IV u Pitomači na državnoj cesti oznake DC2

Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC8 i sabirne ulice SU1 poslovne zone Jurdani s izgradnjom autobusnog stajališta u Jurdanima

Rekonstrukcija raskrižja prometnice Štefanije Ravnić i raskrižja državne ceste oznake DC64, Ulice Štefanije Ravnić i ulice Frana Novljana u Pazinu-faza I

Posljednje objave

Radovi
Izgradnja obilaznice grada Vukovara, poddionica od čvora „Bršadin sjever“ (križanje sa D55) do čvorišta „Lužac“ (uključujući čvorište „Lužac“ i spoj na Ž4138) u km 2+320-jedan kolnik duljine cca 5,6 km
Roba
Kasko osiguranje vozila
Usluge
Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta izvanrednog održavanja državne ceste oznake DC8, dionica 006, Kozica (Novi Vinodolski)-Senj, duljine 7,9 km