Sanacija klizišta i propusta na državnoj cesti oznake DC36, Orleković-Letovanić, dionica 002 u km 14+400

Izvanredno održavanje kolnika i dilatacijskih naprava nadvožnjaka preko željezničke pruge Dugo Selo-Koprivnica, na državnoj cesti oznake DC2 u Koprivnici, duljine 104 m

Izvanredno održavanje kolnika državne ceste oznake DC3, Breznički Hum-Breznica, dionica 007 od km 9+130 do km 9+377 i dionica 008 od km 0+000 do km 2+060, ukupne duljine 2,3 km sa uređenjem oborinske odvodnje i izgradnjom pješačkih staza

Izvođenje radova na sanaciji OM Zadar, rekonstrukcija raskrižja državnih cesta oznaka DC27 i DC59

Sanacija OM BRAJAKOVO BRDO na DC6 od km 19+100 do km 19+900, duljine 800m i DUBRAVCI na državnoj cesti oznake DC3 od km 4+300 do km 4+900, duljine 600 m

Zaštitna arheološka istraživanja prilikom izgradnje brze ceste Farkaševac - Bjelovar, od km 15+700 do km 27+530- I.faza, lijevi kolnik brze ceste

Posljednje objave

Usluge
Održavanje sustava Nacionalne pristupne točke
Usluge
Izrada izvedbenih projekata za III etapu na DC12, dionica Bjelovar-Virovitica-G.P.Terezino Polje duljine cca 60 km, III etapa
Radovi
Izvođenje radova na sanaciji opasnog mjesta Rakov Potok na državnoj cesti oznake DC1