Sanacija Starog pokretnog mosta Trogir na županijskoj cesti oznake ŽC6136

Izgradnja državne ceste: Čvor Donja Zdenčina (A1) – most na Kupi kod Lasinje, faze 1., 3., 4. i 6.

IZGRADNJA DIONICE MRAVINCE–ČVOR TTTS, DULJINE 2,5 KM SA SPOJNIM CESTAMA FAZA 1, 2, 3

Izvanredno održavanje mosta Jarče Polje na državnoj cesti oznake DC3, dionica 012, u km 6+735

Izvanredno održavanje mosta preko potoka Kutinica na državnoj cesti oznake DC45 u Kutini

Izgradnja pješačke staze u naselju Šumećani uz državnu cestu oznake DC43

Posljednje objave

Radovi
Rekonstrukcija državne ceste oznake DC1 kroz Vrliku duljine 0,7 km
Radovi
Rekonstrukcija državne ceste oznake DC76, dionica Zagvozd-Grubine, s izgradnjom priključka za pretovarnu stanicu
Radovi
Zaštitna arheološka istraživanja prilikom izvođenja radova na izgradnji dionice čvor Mravince-TTTS, duljine 2,5 km sa spojnim cestama, faza 1,2,3