Ugradnja metalne zaštitne ograde na državnoj cesti oznake DC115 dionica Gornji Humac-Bol na otoku Braču

Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC518, dionica 001 s izgradnjom javne rasvjete raskrižja od Antunovca do Brijesta

Zaštitna arheološka istraživanja prilikom izvođenja radova na izgradnji brze ceste Bjelovar-Virovitica-GP Terezino Polje (Mađarska), etapa 3, čvor Špišić-Bukovica - čvor Virovitica; trasa DO ČVORA VIROVITICA; arheološka nalazišta: Špišić Bukovica-Lendava od km 40+300 do km 40+580, Špišić Bukovica-Lješčara od km 40+630 do km 41+400 i Golo Brdo-Hrastova voda od km 42+250 do km 42+500

Rekonstrukcija raskrižja Žaborić na državnoj cesti oznake DC8 u Žaboriću

Sanacija klizišta Laz 19 na državnoj cesti oznake DC29 u km 37+770

Izvanredno održavanje asfaltnog kolnika državne ceste oznake DC3, dionica 007 Paka-Breznički Hum, od km 3+270 do km 8+470, duljine 5,2 km

Posljednje objave

Radovi
Izgradnja autobusnog ugibališta sa pripadajućim nogostupom i oborinskom odvodnjom na državnoj cesti oznake DC1, dionica 011, u stac. 48+100 km u Općini Rakovica
Usluge
Provedba geotehničkih istražnih radova i izrada projekata sanacije klizišta i odrona na državnim cestama u Republici Hrvatskoj
Radovi
Sanacija opasnog mjesta na državnoj cesti oznake DC46 u Ivankovu, izgradnja kružnog toka