Izgradnja odmorišta za teška teretna vozila uz državnu cestu oznake DC517 u Belišću (k.č.br.2105, k.o. Belišće)

Rekonstrukcija Atlagića mosta na državnoj cesti oznake DC33 u Kninu

Rekonstrukcija raskrižja ulica Ljudevita Gaja, Petra Preradovića i Petra Krešimira IV u Pitomači na državnoj cesti oznake DC2

Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC8 i sabirne ulice SU1 poslovne zone Jurdani s izgradnjom autobusnog stajališta u Jurdanima

Rekonstrukcija raskrižja prometnice Štefanije Ravnić i raskrižja državne ceste oznake DC64, Ulice Štefanije Ravnić i ulice Frana Novljana u Pazinu-faza I

Izgradnja križanja državne ceste oznake DC1 i lokalne ceste oznake LC22001 u Općini Đurmanec

Posljednje objave

Usluge
Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju državne ceste oznake DC5 Terezino Polje-Virovitica, duljine 10,85 km, s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole
Usluge
Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju državne ceste oznake DC45 Garešnica-Rogoža, duljine 8,4 km, s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole
Usluge
Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju državne ceste oznake DC28 Severin-Veliki Grđevac, duljine 11,0 km, s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole