Izgradnja mosta Odra i spojne ceste čvor Sisak-Sisak od kružnog toka Staro Pračno do mosta Odra (od km 2+550 SC1 do km 0+150 SC2) i od mosta Odra do spoja na Zagrebačku ulicu u Sisku od km 2+240 SC2 do km 0+480 SC2) s izgradnjom uklapanja Zagrebačke ulice u Sisku na trasu spojne ceste čvor Sisak-Sisak u km 0+480 (SC2)

Arheološki istražni radovi (zaštitna iskopavanja) prilikom izgradnje spojne ceste čvor Sisak-Sisak od kružnog toka Staro Pračno do mosta Odra (od km 2+550 SC1 do km 0+150 SC2) i od mosta Odra do spoja na Zagrebačku ulicu u Sisku (od km 2+240 SC2 do km 0+480 SC2) s izgradnjom uklapanja Zagrebačke ulice u Sisku na trasu spojne ceste čvor Sisak-Sisak u km 0+480 (SC2).

Izvanredno održavanje tunela Mravince na državnoj cesti oznake DC8-hidrantska mreža

IZGRADNJA STONSKE OBILAZNICE (DC414), PODDIONICE: SPARAGOVIĆI/ZARADEŽE-PRAPRATNO I PRAPRATNO-DOLI

Rekonstrukcija državne ceste oznake DC235, dionica Rudine-Čepikuće ((rekonstrukcija lokalne ceste oznake 69043 (županijske ceste oznake ŽC6228-Lisac-Mravinca ŽC6228) dionica županijske ceste oznake ŽC6228 (Rudine)-Čepikuće))

Napajanje i opremanje pristupnih cesta mostu Pelješac i stonske obilaznice (DC414), Poddionice: Duboka-Sparagovići/Zaradeže i Sparagovići/Zaradeže-Prapratno-Doli:

Posljednje objave

Radovi
Arheološki istražni radovi (zaštitna iskopavanja) prilikom izvođenja radova na izgradnji obilaznice Belog Manastira, duljine cca 3,2 km
Usluge
Izrada idejnog rješenja i studije o utjecaju zahvata na okoliš za Zapadnu Obilaznicu Karlovca u duljini cca l = 4,00 km
Radovi
Izgradnja mosta Tuhovec na državnoj cesti D24, duljine cca 0,4 km