Radovi

Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC59, dionica 001, ulaz u mjesto Kistanje

Rekonstrukcija državne ceste oznake DC38 na dionici kroz Grad Požegu duljine 3,02 km-Faze 1. i 7.

Rekonstrukcija državne ceste oznake DC3, dionica Donji Pustakovec-Mala Subotica-Štefanec, na dionicama od km 7+580 do 11+050 i od km 13+890 do 16+760 ukupne duljine 6,34 km

Izgradnja pješačkih nathodnika na dionici Kaštel Gomilica – Kaštel Stari

Rekonstrukcija državne ceste DC1, dionica Solin-Klis-Sinj poddionica: Jamani-Klis (Grlo), izgradnja zida za zaštitu od buke u naselju Klis-Kosa, l=100 m

Izgradnja brze ceste kroz Karlovac, Splitski pravac dionica: Mostanje - Vukmanički Cerovac od km 1+700 do km 7+876,50