Izgradnja pješačkih staza na državnoj cesti oznake DC38, dionica 003 u naseljima Resnik, Svilna i Buk

Izvanredno održavanje kolnika ugradnjom tankoslojnih asfaltnih prevlaka na državnim cestama oznaka DC113, DC114, DC116 i DC219 u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC8 i državne ceste oznake DC23, južni ulaz u grad Senj-kružno raskrižje

Izgradnja biciklističke staze u pojasu državne ceste oznake DC517 u Belišću

Rekonstrukcija mosta Kusonje II na državnoj cesti oznake DC38, dionica 001, u km 3+659

Izvanredno održavanje raskrižja državne ceste oznake DC200 i županijske ceste oznake ŽC5209 u Bujama

Posljednje objave

Radovi
Zaštitna arheološka istraživanja prilikom izgradnje obilaznice Apševaca i Lipovca
Usluge
Obilaznica Apševaca i Lipovca, PR usluge za projekt, uključivo završna konferencija
Radovi
Sanacija pokosa na državnoj cesti oznake DC3, dionica 016 od km 7+820 do km 7+980, lokacija Špićunak