Usluge

Kompletan nadzor nad radovima sanacije kolnika državne ceste oznake DC 120 na otoku Mljetu

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Kompletan nadzor nad radovima izvanrednog održavanja državne ceste oznake DC 225 na području Općine Brdovec u duljini od 7.645 m

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Studija izvedivosti projekta: Novi ulaz u Split - čvor Vučevica na A1 - tunel Kozjak – čvor na DC8 - trajektna luka Split

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Izrada svih vrsta glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenje građevinske dozvole za BC Kašina – Zl. Bistrica, 1. faza, izgradnja jednog kolika od čvora Zlatar Bistrica do čvora/raskrižja u razini Marija Bistrica, duljine cca 2,27 km brze ceste i 1,3 km spojne ceste

Izrada svih vrsta glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenje građevinske dozvole za BC Varaždin – Ivanec – Krapina, dionica Varaždin – Ivanec duljine cca 14,5 km i Ivanec – Lepoglava duljine 7 km

Izrada studije izvedivosti za obilaznicu Svetog Ivana Zeline

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru