Usluge

Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s upravnim postupkom za rekonstrukciju državne ceste oznake DC 1 kroz Vrliku od km 29+580 do km 34+500 u dužini od 4 920 m

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru

Redovito održavanje meteorološko-informacijskog sustava

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru

Izrada svih vrsta idejnih i glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju križanja DC8 u Stobreču

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru

Kompletni nadzor nad izgradnjom obilaznice Čakovca, I faza, duljine 1,64 km

Održavanje i nadogradnja Sustava održavanja i gospodarenja cestama (SOGC)

Izrada svih vrsta idejnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova i ishođenje lokacijske dozvole za dionicu Bobovica – Prigorje Brdovečko, duljine cca 4,5 km.