Najam kemijskih WC kabina na odmorištima državnih cesta

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Usluga brojenja prometa

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Servisno održavanje i popravak vozila van garantnog roka

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Čišćenje poslovnih prostora - 12 lokacija

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Uknjižba državnih cesta

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Revizija godišnjih odvojenih i konsolidiranih financijskih izvještaja za 2019. godinu s najmanje dva međusobno neovisna revizorska društva

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Posljednje objave

Radovi Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC8, dionica 003 od km 1+000 do km 3+100, Pećina-Čeveljuša Radovi Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC1 na prolazu kroz Hrvace, od km 58+365 do km 59+273 sa rješenjem oborinske odvodnje Radovi Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC8, dionica 027, od km 22+430 do km 25+480 (Zaton Veliki-Štikovica) s izgradnjom autobusnih stajališta, nogostupa, odvodnje i javne rasvjete