Nabava dodatnih 200 licenci aplikacije Autodesk BIM 360 Docs

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

NABAVA SLUŽBENOG VOZILA PUTEM OPERATIVNOG LEASINGA

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Izrada idejnog rješenja i studije o utjecaju na okoliš s ishođenjem Rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš za brzu cestu DC12, dionica čvor Terezino Polje (DC5)-granica Republike Mađarske

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Izrada svih vrsta idejnih projekta, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, te ishođenje lokacijske dozvole za Spojnu cestu od DC60 do DC1 na lokaciji Turjaci-Kukuzovac, duljine 5,1 km

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Održavanje sustava Nacionalne pristupne točke

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Izrada izvedbenih projekata za III etapu na DC12, dionica Bjelovar-Virovitica-G.P.Terezino Polje duljine cca 60 km, III etapa

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Posljednje objave

Usluge
Nabava, doprema i opremanje prometnih znakova RFID oznakama s uspostavom cjelovitog sustava automatskog prepoznavanja i održavanje ugrađenih RFID oznaka
Roba
Nabava i isporuka soli za ceste i soli za ceste za silose za razdoblje od jedne godine
Usluge
KASKO OSIGURANJE VOZILA