Usluge

Nadzor nad izgradnjom rampe s istočnog kolnika Ulice zbora narodne garde na nadvožnjak u smjeru Solina

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Kompletni nadzor nad denivelacijom raskrižja državne ceste D22 i željezničke pruge M201 u Križevcima, duljine cca 1,1 km

Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije državnih cesta u Našicama i prigradskom naselju Martin: (Martin-Ul. k. Zvonimira; Našice-Ul. k. P. Krešimira IV) i državne ceste oznake DC 53 (Našice-Ul. Vatroslava Lisinskog)

Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s upravnim postupkom za rekonstrukciju državne ceste oznake DC 1 kroz Vrliku od km 29+580 do km 34+500 u dužini od 4 920 m

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Redovito održavanje meteorološko-informacijskog sustava

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Izrada svih vrsta idejnih i glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju križanja DC8 u Stobreču

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru