Usluge

Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju državne ceste oznake DC2 na dionici Štaglinec-obilaznica Đurđevac-DC43, duljine 19,58 km, s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole

Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s upravnim postupkom za rekonstrukciju državne ceste oznake DC34, dionica: Sv. Đurađ-Črnkovci, ukupne dužine 7,12 km

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s upravnim postupkom za rekonstrukciju državne ceste oznake DC34, dionica: Črnkovci-Valpovo, ukupne dužine 7,8 km

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju državne ceste oznake DC2 na dionici spoj sa državnom cestom DC43 raskrižje Kloštar Podravski, ŽC2185 i ŽC2234, duljine 10,86 km, s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste oznake DC30 od Žažine do mosta Brest u ukupnoj duljini 8,5 km

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste oznake DC75 (Limski kanal), od križanja sa županijskom cestom oznake Ž5209 do križanja sa državnom cestom oznake DC303, L=5,8 km

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru