Izrada idejnog rješenja i Studije utjecaja na okoliš za spojnu cestu čvor Gudovac (D 12) – Bjelovar (D 544), duljine cca 4,00 km

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Kompletan nadzor nad izgradnjom pješačke staze u naselju Šumećani uz državnu cestu oznake DC43

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Kompletan nadzor nad sanacijom Starog pokretnog mosta Trogir na županijskoj cesti oznake ŽC6136

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Kompletan nadzor nad zgradnjom pješačkog pothodnika na državnoj cesti oznake DC1, dionica 016 (Knin-Sinj) u km 59+600 u Hrvacama

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Revizija godišnjih odvojenih i konsolidiranih financijskih izvještaja za 2020. godinu s najmanje dva međusobno neovisna revizorska društva

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Implementacija dodatnih funkcionalnosti sustava SAP

Posljednje objave

Radovi
Rekonstrukcija dijela državne ceste oznake DC41, ulica Braće Radić i Ivana Sabolića u Koprivnici, u kružno raskrižje-rotor
Radovi
Rekonstrukcija državne ceste oznake DC1 kroz Vrliku duljine 0,7 km
Radovi
Rekonstrukcija državne ceste oznake DC76, dionica Zagvozd-Grubine, s izgradnjom priključka za pretovarnu stanicu