JAVNE GOVORNE USLUGE U NEPOKRETNOJ MREŽI, USLUGE GOVORNE MOBILNE TELEFONIJE (VPN), USLUGE PRISTUPA INTERNETU I USLUGE PRIJENOSA PODATAKA

IZRADA GLAVNOG PROJEKTA S PROVEDBOM UPRAVNOG POSTUPKA ISHOĐENJA GRAĐEVNE DOZVOLE ČVORA BRIJESTA

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru

Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije državne ceste oznake DC1 kroz Vrliku duljine 0,7 km

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru

Izrada novelacije idejnog rješenja i nova SUO s prethodnom i glavnom ocjenom i ishođenjem Rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš, izrada svih vrsta idejnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova s ishođenjem lokacijske dozvole za dionicu Poljica-Sućuraj na otoku Hvaru, duljine cca 37 km

NADZOR NAD IZGRADNJOM ČVOR MRAVINCE – ČVOR TTTS DULJINE 2,5 KM SA SPOJNIM CESTAMA_FAZA 1, 2, 3.

Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s kompletnim upravnim postupkom za rekonstrukciju državne ceste oznake DC410 u Splitu, od raskrižja s Trondheimskom ulicom do raskrižja s Ulicom Slobode, duljine 2,8 km

Posljednje objave

Usluge
Izrada izvedbenog projekta izvanrednog održavanja državne ceste oznake DC1, dionica Otrić-Zrmanja
Radovi
Rekonstrukcija državne ceste oznake DC53 dogradnjom prometnog traka za teška teretna vozila u mirovanju u dionici 004, od stacionaže 6+400 do 7+140 u blizini GP Slavonski Brod
Usluge
USLUGA ODRŽAVANJA SUSTAVA ISPISA