Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste oznake DC38 od Levanjske Varoši km 21+348 do obilaznice Đakova (DC7) i spoja na kružni tok Đakovo 2 km 40+252, L=18,90 km

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju dionice državne ceste oznake DC75, Plovanija-Marija na Krasu, duljine 3 km

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju dionice državne ceste oznake DC75, Rožac-Ladin Gaj, duljine 5,2 km

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Kompletan nadzor nad rekonstrukcijom državne ceste oznake DC417, dionica 001 Riječno pristanište Osijek (ŽC4068)-Nemetin (DC2) i Vukovarske ulice do raskrižja za Riječnu luku Tranzit od km 0+000 do km 0+800 i rekonstrukcijom kolnika, biciklističke staze i nogostupa nerazvrstane ceste u dionici Vukovarske ulice u Osijeku do raskrižja za Riječnu luku Tranzit duljine 2,0 km

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Novelacija idejnog rješenja i SUO s ishođenjem novog Rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš, te novelacija idejnog projekta s ishođenjem nove lokacijske dozvole za dionicu Vrbovec-Ivanić Grad, duljine cca 18,0 km

Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Posljednje objave

Radovi
Izgradnja autobusnog ugibališta sa pripadajućim nogostupom i oborinskom odvodnjom na državnoj cesti oznake DC1, dionica 011, u stac. 48+100 km u Općini Rakovica
Usluge
Provedba geotehničkih istražnih radova i izrada projekata sanacije klizišta i odrona na državnim cestama u Republici Hrvatskoj
Radovi
Sanacija opasnog mjesta na državnoj cesti oznake DC46 u Ivankovu, izgradnja kružnog toka