Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste oznake DC42 na dionici Hambarište-Gomirje, duljine 3 km

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Kompletan nadzor nad radovima izvanrednog održavanja mosta Gromova u Sisku na državnoj cesti oznake DC37-Faza II

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju državne ceste oznake DC22, dionica Cubinec-Sveti Ivan Žabno, duljine 8,4 km, s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Izrada projektne dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste oznake DC7, dionica Kneževo-Beli Manastir, ukupne dužine 7,5 km

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta sa ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste oznake DC57, dionica 002, od km 0+000 do km 8+400, od križanja s državnom cestom oznake DC46 do izlaza iz naselja Nijemci

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste oznake DC519, dionica 001: od državne ceste oznake DC213 do Borova, duljine 8,2 km (od km 0+000 do km 8+200)

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Posljednje objave

Radovi
Arheološki istražni radovi (zaštitna iskopavanja) prilikom izvođenja radova na izgradnji obilaznice Belog Manastira, duljine cca 3,2 km
Usluge
Izrada idejnog rješenja i studije o utjecaju zahvata na okoliš za Zapadnu Obilaznicu Karlovca u duljini cca l = 4,00 km
Radovi
Izgradnja mosta Tuhovec na državnoj cesti D24, duljine cca 0,4 km