Usluge

Izrada svih vrsta glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenje građevinske dozvole za BC Varaždin – Ivanec – Krapina, dionica Varaždin – Ivanec duljine cca 14,5 km i Ivanec – Lepoglava duljine 7 km

Izrada studije izvedivosti za obilaznicu Svetog Ivana Zeline

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru

Nadzor nad izgradnjom rampe s istočnog kolnika Ulice zbora narodne garde na nadvožnjak u smjeru Solina

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru

Kompletni nadzor nad denivelacijom raskrižja državne ceste D22 i željezničke pruge M201 u Križevcima, duljine cca 1,1 km

Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije državnih cesta u Našicama i prigradskom naselju Martin: (Martin-Ul. k. Zvonimira; Našice-Ul. k. P. Krešimira IV) i državne ceste oznake DC 53 (Našice-Ul. Vatroslava Lisinskog)

Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s upravnim postupkom za rekonstrukciju državne ceste oznake DC 1 kroz Vrliku od km 29+580 do km 34+500 u dužini od 4 920 m

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru