USLUGA BROJANJA PROMETA

Izrada svih vrsta idejnih i glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenje lokacijske dozvole i građevinske dozvole za obilaznicu Ogulina, duljine cca 4,80 km

Izrada novelacije idejnog rješenja i izrada SUO s ishođenjem Rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš za izmještanje DC2 na dionici Petrijanec - Hrašćica, duljine približno 8 km

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Stručni nadzor nad izvedbom revizijskih kolica na mostu "dr. Franja Tuđmana" na državnoj cesti oznake DC8 u Dubrovniku

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Kompletan nadzor nad rekonstrukcijom državne ceste oznake DC2 Vukovar-Opatovac-faza 3-Sotin-Opatovac duljine 4,952 km

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Izrada novelacije idejnog rješenja i izrada studije o utjecaju na okoliš s ishođenjem Rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš, izrada svih vrsta idejnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova s ishođenjem lokacijske dozvole za spojnu cestu od državne ceste DC 1 do planirane ceste: čvor Donja Zdenčina – Lasinja, duljine 4,1 km

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Posljednje objave

Radovi
Zaštitna arheološka istraživanja prilikom izgradnje obilaznice Apševaca i Lipovca
Usluge
Obilaznica Apševaca i Lipovca, PR usluge za projekt, uključivo završna konferencija
Radovi
Sanacija pokosa na državnoj cesti oznake DC3, dionica 016 od km 7+820 do km 7+980, lokacija Špićunak