Kategorija: Roba

Predmet: Rekonstrukcija postojećih zidova za zaštitu od buke na obilaznici Velike Gorice na D 31 sa spojem na D 408

Datum objave u EOJN:

Datum početka (prethodno savjetovanje): 08.06.2017

Datum završetka (prethodno savjetovanje): 14.06.2017

Kategorija: Roba

Predmet: TONERI I OSTALI POTROŠNI MATERIJAL ZA PISAČE

Datum objave u EOJN: 30.06.2017

Datum početka (prethodno savjetovanje):

Datum završetka (prethodno savjetovanje):

Posljednje objave

Usluge
Izrada izvedbenog projekta izvanrednog održavanja državne ceste oznake DC1, dionica Otrić-Zrmanja
Radovi
Rekonstrukcija državne ceste oznake DC53 dogradnjom prometnog traka za teška teretna vozila u mirovanju u dionici 004, od stacionaže 6+400 do 7+140 u blizini GP Slavonski Brod
Usluge
USLUGA ODRŽAVANJA SUSTAVA ISPISA