Nabava opskrbe električne energije

Kategorija: Roba

Predmet: Rekonstrukcija postojećih zidova za zaštitu od buke na obilaznici Velike Gorice na D 31 sa spojem na D 408

Datum objave u EOJN:

Datum početka (prethodno savjetovanje): 08.06.2017

Datum završetka (prethodno savjetovanje): 14.06.2017

Kategorija: Roba

Predmet: TONERI I OSTALI POTROŠNI MATERIJAL ZA PISAČE

Datum objave u EOJN: 30.06.2017

Datum početka (prethodno savjetovanje):

Datum završetka (prethodno savjetovanje):

Posljednje objave

Radovi
Izgradnja državne ceste D233 Hum na Sutli (D206)-Mali Tabor (D229), II. poddionica u duljini 1,5 km
Radovi
Rekonstrukcija raskrižja državne ceste DC8 i lokalne ceste LC65059 u Šibeniku – čvor Rokići, dužine cca 2,5 km
Radovi
Izgradnja istočne obilaznice Novog Marofa, duljine cca. 4,5 km