Sukob interesa

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16, 114/22), Hrvatske ceste d.o.o. ne smiju sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima:
  • TEHNOSTAN d.o.o. Dane Duića 5, Zagreb