Radovi/Usluge/Roba

Antivirusni softver - Symantec

Usluge čišćenja poslovnih prostora, Ispostave - grupe od 2 - 11.

Elektronička oprema - centralni uređaj za pohranu podataka

Redovito održavanje i zaštita državnih cesta za razdoblje od 4 (četiri) godine (šest grupa)

Rekonstrukcija dijela državne ceste oznake DC 62, Dugopolje-Vrgorac-Metković, dionica zapadni ulaz u Vrgorac