Cestovna sigurnost dionica Mravince TTTS Dugi Rat Omiš, uključujući spojne ceste čvor Stara Podstrana D8, čvor Krilo Jesenice D8, čvor TTTS D8 i čvor Dugi Rat D8

IZGRADNJA STONSKE OBILAZNICE (DC414), PODDIONICE: SPARAGOVIĆI/ZARADEŽE-PRAPRATNO I PRAPRATNO-DOLI

Izvanredno održavanje nadvožnjaka Đurmanec na državnoj cesti oznake DC1, dionica 002 u km 0+315 i dijela ceste u cestovnom čvoru duljine 500 m

Izvanredno održavanje hodnika i ograde mosta Jezerane na državnoj cesti oznake DC23 u km 23+524

Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC2 s Ulicom grada Vukovara, Radničkom cestom i Kolodvorskom ulicom u gradu Đurđevcu

Kompletan nadzor nad radovima izvanrednog održavanja mosta Gromova u Sisku na državnoj cesti oznake DC37-Faza II