Usluga održavanja elektromehaničkih vaga i WIM uređaja za mjerenje osovinskog opterećenja

Poštanske usluge

NABAVA SLUŽBENIH VOZILA PUTEM OPERATIVNOG LEASINGA

Identificiranje i rangiranje potencijalno opasnih mjesta na mreži državnih cesta u 2020. godini te pregled i analiza lokacija radi utvrđivanja stvarno opasnih mjesta

POŠTANSKE USLUGE

UPRAVLJANJE ZAHTJEVIMA I PLANIRANJEM NABAVE