Radovi/Usluge/Roba

Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s upravnim postupkom za rekonstrukciju državne ceste oznake DC34, dionica: Sv. Đurađ-Črnkovci, ukupne dužine 7,12 km

Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s upravnim postupkom za rekonstrukciju državne ceste oznake DC34, dionica: Črnkovci-Valpovo, ukupne dužine 7,8 km

Rekonstrukcija raskrižja Bilogorske i Vukovarske ulice (državna cesta oznake DC2) s ulicom Zbora narodne garde u Virovitici

Izvanredno održavanje kolnika ugradnjom tankoslojnih presvlaka-mikroasfalta na državnoj cesti oznake D104, dionica 001, od km 0+200 do km 6+350 (D102-LC58086) duljine 6,15 km na otoku Krku

Izvanredno održavanje kolnika na državnoj cesti oznake DC2, Županijska ulica u Vukovaru

Sanacija nestabilnih blokova na državnoj cesti oznake DC70 (predio Naklice)