Povratak na arhivu

Predmet: Rekonstrukcija postojećih zidova za zaštitu od buke na obilaznici Velike Gorice na D 31 sa spojem na D 408

Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima:

Datum otvaranja: 24.07.2018