Predaja odštetnog zahtjeva u slučaju prometne nezgode

Ukoliko je do prometne nezgode došlo na državnoj cesti i ako vozač smatra da su za prometnu nezgodu odgovorne Hrvatske ceste d.o.o. postupak je sljedeći:

1. Pribavite dokumentaciju:


2. Uputite zahtjev za naknadu štete Hrvatskim cestama d.o.o. u obliku dopisa na adresu Vončinina 3, 10000 Zagreb ili e-maila javnost@hrvatske-ceste.hr u kojem ćete navesti Vaše osobne podatke i kontakt, ukratko opisati na koji  način je došlo do prometne nezgode i zašto smatrate Hrvatske ceste d.o.o. odgovornima, a zahtjevu priložite gore navedenu dokumentaciju.